Zomerkamp 2020 – Get organized!

Van 1 tot en met 6 juli organiseren de Actief Linkse Studenten & Scholieren samen met Campagne ROSA en de Linkse Socialistische Partij (de Belgische afdeling van International Socialist Alternative) een zomerkamp, want als we de wereld willen veranderen dan moeten we ons organiseren! We bereiden ons daarom tijdens het zomerkamp voor op een nieuw jaar vol strijd. Naast acties en campagnes voorbereiden nemen we er ook heel wat tijd om verschillende discussies te voeren waarmee we marxistische vorming opdoen, want wie het kapitalisme wilt bestrijden begrijpt beter hoe dat systeem werkt. Uiteraard nemen we ook tijd om te ontspannen na de lange quarantaine en het drukke jaar vol strijd én overwinningen!

Zomerkamp 2020 – Info & programma

1 – 6 juli. Om de wereld te veranderen moeten we ons organiseren! Neem daarom deel aan het zomerkamp van Actief Linkse Studenten & Scholieren samen met Campagne ROSA en de Linkse Socialistische Partij (de Belgische afdeling van International Socialist Alternative). We bereiden er ons voor op komende acties en campagnes en nemen tijd om verschillende discussies te voeren, marxistische vorming op te doen en uiteraard te genieten dat we eindelijk na de lange quarantaine terug onder medeactivisten kunnen zijn!

[Coronacrisis] Onze gezondheid, niet hun winsten

Enkele van de hoofdeisen van ALS

Met de covid-19-crisis is het belang van de gezondheidszorg nog nooit zo duidelijk geweest. In de afgelopen weken zijn er veel uitingen van solidariteit geweest van het publiek en zelfs van politici die vrijwel unaniem hun lof uitspreken over de gezondheidswerkers. Toch hebben de opeenvolgende regeringen al meer dan 30 jaar de sector in de richting van commercialisering geduwd in plaats van voldoende te investeren in de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking. Ze hebben beperkte budgetten voor gezondheidszorg, beperkte toegang tot medische studies met verschillende middelen (numerus clausus, …), ze beperkten het aantal bedden in de ziekenhuisdiensten, onderbetaald personeel, … Al deze bezuinigingen hebben een menselijke kost!

[Coronaviruscrisis] Voor studentenkoten en degelijke woningen voor iedereen

 

Blijf in u kot! Dit was de centrale boodschap van de Belgische overheid om de Covid-19-pandemie te bestrijden. Voor zij die met velen in een appartement opeen gepropt zitten of vastzitten in een gewelddadige relatie is dit helaas geen evidentie. Deze crisis legt dan ook de enorme problemen op de huizenmarkt bloot. Het waren de speculatieve praktijken in de woningmarkt die aanleiding gaven tot de financiële crisis in 2007 en 2008. Sindsdien is er nog geen enkele stap ondernomen om dit probleem aan te pakken. Integendeel, de bezuinigingsmaatregelen die zijn genomen om de crisis te “overwinnen”, hebben de speculatieve praktijken en monopolisering in de privésector enkel versterkt met op zijn beurt de sociaal economische marginalisering van een steeds grotere laag van de bevolking tot gevolg.

[Coronaviruscrisis] Stop de onzekerheid en ongelijkheid, gratis onderwijs voor iedereen!

Actief Linkse Studenten & Scholieren strijden voor deze eisen!

Sinds 16 maart zijn alle lessen opgeschort. Zowel leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs, als studenten uit het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs krijgen online les. Wanneer en hoe scholen terug zullen opengaan is niet duidelijk, verschillende scenario’s worden voorbereid. Universiteiten en hogescholen besloten om alle lessen en in sommige gevallen evaluaties online te laten doorgaan, maar ook daar is nog onzekerheid over.

[Coronaviruscrisis] Voor een studentenloon

80% van de jongeren werken, een aandeel dat blijft stijgen. Scholieren werken gemiddeld 41 dagen per jaar en studenten 57, opnieuw cijfers die blijven stijgen. Die stijgende trend valt makkelijk te verklaren. Het totale prijskaartje,

Marxistische Vormingsdag – Organise, Educate, Agitate

De gezondheidscrisis doet de kapitalistische samenleving kraken in al haar voegen. Je vindt snel de vingerafdrukken van het kapitalisme in alle aspecten van deze crisis. Het marxisme biedt een denkkader dit alles te kunnen analyseren. Als conclusie van die analyse kunnen we ons organiseren om daarna te kunnen ageren. Op zaterdag 18 april hadden we een marxistische vormingsdag gepland. Deze zal nu online doorgaan. Doe mee!

Facebook evenement  (klik op gaan, we zullen de Zoom codes via het event delen)

Programma:

 

UGent: Geen fascisten in de Raad van Bestuur

Schild & Vrienden: van neonazistische praat op Discord naar de Raad van Bestuur van de UGent?

 

Aanhangers van Schild & Vrienden, organisatoren van seksistische meeting met Jeff Hoeyberghs nu kandidaat voor de Raad van Bestuur

Eind april zijn er aan de UGent verkiezingen voor de Raad van Bestuur. Onder de kandidaten twee leden van KVHV: de organisatie die eerder in opspraak kwam omdat heel wat leden actief waren bij Schild & Vrienden en nadien ook nog omwille van de organisatie van een seksistische meeting met Jeff Hoeyberghs. De twee kandidaten voor de RvB zijn KVHV vice-praeses Robin Gouwy en zijn opvolger Willem De Ryckere. Daarnaast staan er voor de SoRa ook de broers Damien en Simon Segers kandidaat én de vriendin van Gouwy en voormalig bestuurslid KVHV Antwerpen (in de periode wanneer Filip Brusselmans daar Praeses was, Thaïs Aerts)

Zaterdag digitale conferentie van campagne ROSA en ALS

Op zoek naar verklaringen voor de crisis van dit systeem en ideeën om in actie om te zetten ? Dan is deze conferentie iets voor jou ! >> Hier het herwerkte programma voor een videoconferentie ; een namiddag vol ideeën en discussie via de Zoom videochatapplicatie.

Ben je ook kwaad over de besparingspolitiek, het gebrek aan middelen in de gezondheidszorg, in de openbare en sociale diensten en de catastrofale impact daarvan op de huidige gezondheidscrisis? Eerste minister Sophie Wilmès sprak in 2016 nog over ‘overcapaciteit’ in de ziekenhuizen (1). Vandaag dreigt het gebrek aan ziekenhuisbedden levens te gaan kosten… Als de omvang van deze crisis te voorkomen was, waarom draait niet-essentiële productie dan verder terwijl daar onvoldoende beschermingsmiddelen worden geboden? Wie beslist en wie zal deze crisis betalen ? Ben je ook boos over het gebrek aan actie van traditionele politici? Ze negeren gewoon de enorme klimaatbeweging! Word je ook kwaad wanneer je ziet hoe rechtse populisten racisme, seksisme, LGBTQI+fobie zaaien? Waarom lijkt het alsof oorlog en armoede onvermijdelijk zijn?

De socialistisch-feministische Campagne ROSA (Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en Asociaal beleid) en de antikapitalistische jongerenorganisatie Actief Linkse Studenten & Scholieren (ALS) slaan de handen ineen voor een unieke conferentie op zaterdag 28 maart.

Op deze conferentie willen we onze antwoorden op deze vragen uiteenzetten en verder uitwerken. Want net als jij, willen wij vechten tegen ongelijkheid, oorlog, discriminatie en de vernietiging van onze planeet en van de mensen en dieren die erop leven. Maar om dat te doen, moeten we proberen te begrijpen waar het vandaan komt.

Het kapitalisme moet op de schop. De machthebbers in het huidige systeem, de kapitalisten en hun politieke vertegenwoordigers, zullen nooit aanvaarden dat hun rijkdom wordt opgeëist om in de behoeften van de volledige bevolking te voorzien. Het is om de winsten te garanderen dat de bevolking budgetaire beperkingen opgelegd krijgt en dat gezondheids- en milieurampen steeds vaker voorkomen.

Op 28 maart zullen een reeks sprekers uit binnen- en buitenland het hebben over revolutionaire bewegingen van over de hele wereld en ons antwoord op de huidige crisis. Het zullen geen academische discussies zijn, maar een uitwisselen van ervaringen en ideeën om de strijd zo doeltreffend mogelijk te kunnen voeren.

Namiddag van discussie en debat met onder andere :

> SUZANNE WRACK, feministe en sportjournaliste bij THE GUARDIAN,
> ALEXANDRA ALEKSEEVA (Rusland), coördinator van SocFemAlt (СоцФем Альтернатива), tegen huiselijk geweld en voor lgbtqi+ mensen

> Weiger jij ook de logica van het systeem? Wil jij ook actief meebouwen aan strijdbewegingen en de wereld veranderen?

>> Mis dan zeker onze conferentie niet!

PRAKTISCH:

Zaterdag 28 maart van 14u tot 17u (verbinding vanaf 13u30 met Zoom)
Via een videoconferentie (meer informatie volgt binnenkort)
Een vrije bijdrage is welkom
rekeningnummer van ROSA : BE54 5230 8095 8497 (vrije mededeling: Steun
28-3)
Meer info: contact@campagnerosa.be – Facebook

Klimaatprotest houdt aan: 700 op straat in Brussel

Afgelopen vrijdag waren we met de Actief Linkse Studenten en Scholieren aanwezig op de klimaatstaking opgeroepen door Youth For Climate. Met 700 betoogden we door de straten van Brussel. Er was een grote laag aanwezig van strijdbare jongeren.

Door Maité (Gent)