8 maart 2018: een dag van strijd!

8 maart is de internationale vrouwendag. Op 8 maart 1908 gingen vrouwelijke arbeiders uit de kleding- en textielindustrie in New York in staking voor een 8-urendag, betere arbeidsomstandigheden en stemrecht. De socialistische beweging in Europa organiseerde op initiatief van voortrekkers als Clara Zetkin een internationale actiedag voor vrouwenstemrecht. In 1911 werd de Internationale Vrouwendag gevierd in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zwitserland en de Verenigde Staten. De lijst van landen breidde zich uit tot aan de Eerste Wereldoorlog. Op de internationale vrouwendag van 1917 gingen textielarbeidsters in Petrograd in Rusland de straat op. Dit was het startschot van de Februarirevolutie waarmee het tsarisme ten val kwam.

Amerikaans jongerenprotest tegen geweld op school en ongelijkheid

Bij een schietpartij op de school Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, op 14 februari vielen 17 doden. Het is niet het eerste incident: er is bijna één incident per dag in de VS waarbij meer dan vier doden en/of gewonden als gevolg van een schietpartij vallen. In 2014 vielen in de VS 33.954 doden door vuurwapens, waaronder een groot aantal zelfdodingen. Het probleem van schietpartijen op scholen kwam jaren geleden al aan bod in de documentaire ‘Bowling for Columbine’ van Michael Moore uit 2002.

Grote betoging in Brussel toont solidariteit met migranten en vluchtelingen

Het was bijzonder koud in Brussel maar toch kwamen 10.000 mensen op straat met een warme boodschap van solidariteit met migranten en verzet tegen het repressieve asielbeleid. De arrestatie van twee mensen-zonder-papieren in een culturele VZW en de dreiging van hun uitwijzing – ze zitten nog steeds in het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel – was de meest recente provocatie door deze rechtse regering. Bij die repressieve aanpak viel dit jaar ook al een dode: een migrant die een politiecontrole probeerde te ontlopen en op de autosnelweg werd aangereden.

Regering wil minimumloon van jongeren naar beneden

“Wij zijn geen werknemers in solden.” Actie tegen de verlaging van het minimumloon voor jongeren in 2015 voor het CD&V kantoor in Brussel. Foto: PPICS

Momenteel wordt opnieuw gediscussieerd over de verlaging van het minimumloon voor jongeren, zo meldde RTBF gisteren. Afgelopen zomer werd op federaal niveau al een akkoord gesloten in deze richting. Nu wordt gewerkt aan de concretisering ervan: afhankelijk van de leeftijd wordt het minimumloon van jongeren onder de 21 jaar met 6 tot 18% verlaagd.

ALS Gent: Hoe de samenleving veranderen?

170 jaar geleden brachten Karl Marx en Friedrich Engels het communistisch manifest uit als programmaverklaring van de bond der communisten. Dit korte werkje moest dienen als theoretische basis voor de activiteiten van deze bond.

8 maart. Mars tegen seksisme

Stop seksisme op het werk, op school en op straat

Op 8 maart 2017 kwamen miljoenen vrouwen en mannen op straat in meer dan 50 landen. Ze protesteerden tegen het onverbloemd seksisme en de reactionaire politiek van figuren als Donald Trump. 600 Gentenaars reageerden op de oproep van ROSA en stapten mee in de Mars tegen Seksisme. Op 8 maart, Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw, herdenken we de vrouwenstrijd tegen uitbuiting, onderdrukking, intimidatie en voor een gelijk loon, stemrecht en het recht op een eigen, onafhankelijk en waardig leven.

Stop de criminalisering van solidariteit!

Foto door Mario

Als het van de N-VA afhangt, wordt overgegaan tot brutale repressie en tot criminalisering van zowel vluchtelingen als de solidariteit met migranten. Naast heuse razzia’s met als doel om zoveel mogelijk migranten op te pakken, naast samenwerking met dubieuze regimes zoals dat van Soedan met het oog op terugsturing, wil Theo ‘Trump’ Francken nu ook de mogelijkheid van huiszoekingen zonder gerechtelijk bevel. Het doel: solidariteit met migranten criminaliseren.

Weg met Theo ‘Trump’ Francken en deze regering!

Foto: protestactie tegen Theo ‘Trump’ Francken in Antwerpen op 26 oktober laatstleden. Verslag van die betoging. (foto door Liesbeth)

Het asielbeleid van Theo Francken past perfect in het neoliberale beleid van de rechtse regering: werklozen worden verantwoordelijk geacht voor het gebrek aan jobs, daklozen voor de huizencrisis, gepensioneerden voor de tekorten die in de sociale zekerheid ontstaan door de vele geschenken aan de grote bedrijven, … Op dezelfde manier worden migranten gezien als overlast die zo snel mogelijk “#opgekuist” moet worden. Akkoorden met dictator Erdogan in Turkije, slavenkampen in Libië of samenwerking met de Soedanese dictatuur van al-Bashir: het kan allemaal voor Francken en co.

VUB: protest tegen eredoctoraat Aung San Suu Kyi

De Actief Linkse Studenten voerden vandaag actie aan de uitreiking van nieuwe eredoctoraten door de VUB. (zie ook het artikel van Het Nieuwsblad waarin de actie werd aangekondigd). Er werd geëist dat de VUB het eredoctoraat voor Aung San Suu Kyi zou intrekken. De afgelopen maanden was er een genocide tegen de Rohingya bevolking in Myanmar. Als feitelijke regeringsleidster weigert Aung San Suu Kyi zich daartegen uit te spreken. Integendeel, alles wat ze zegt wijst in de richting van het goedpraten van deze genocide.