Actie tegen de besparingen op de publieke middelen voor hoger onderwijs

Op dinsdag 18 november werd aan het gebouw van het Vlaamse ministerie voor onderwijs actie gevoerd door personeelsleden en studenten van de VUB. Aanleiding was de beslissing van de minister om de werkingsmiddelen voor het hoger onderwijs niet degelijk te indexeren, waardoor er verder wordt bespaard. Een 80-tal actievoerders vroeg opheldering inzake deze besparingsmaatregel.

Kapitalisme op drift: een systeem in crisis

De strategen van de heersende elite weten het ook niet meer. Politici die gisteren nog harde neoliberalen waren, zoals Paul De Grauwe (Open VLD), pleiten vandaag voor een “volledige nationalisering” van de banksector. De Franse president Sarkozy – tot voor kort een compromisloos verdediger van de vrije markt – is ook zijn kompas kwijt. Recent opperde Sarkozy dat “het doctrinaire geloof dat de markt en de democratie de problemen van de mensheid zouden oplossen aan zijn einde komt”.

Studeren steeds meer onbetaalbaar. Geen gouden parachute voor studenten…

Jarenlang hebben opeenvolgende neoliberale regeringen ons gezegd dat er geen middelen waren voor onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer,… Bovendien werd ons gezegd dat er niets kan worden gedaan aan de koopkracht, een probleem dat niet alleen de arbeiders raakt, maar ook hun gezinnen. Jongeren voelen de koopkrachtcrisis en zien hun toekomst beknot worden.

Enorme afkeer tegenover beleid van Bush bezorgt Obama historische overwinning. Maar wat als de beloofde verandering er niet komt?

De verkiezingsoverwinning van Obama heeft wereldwijd geleid tot enthousiasme. Niet dat zo goed geweten is waar de beloofde verandering van Obama voor staat. Wel is er een algemene en breed verspreide afkeer tegenover Bush en diens asociale politiek. Deze verkiezingen vormen een afrekening met de neoconservatieven rond Bush. Zelfs McCain, die 90% van de tijd met Bush meestemde, probeerde zich in de campagne voor te doen als een kandidaat die ook verandering zou brengen.

Op weg naar een nieuwe Grote Depressie?

De waarde van de aandelen stort in elkaar, banken gaan failliet en de wereld is op weg naar een economische neergang. Sinds de jaren 1930 en de Grote Depressie werd het kapitalisme niet meer geconfronteerd met een crisis zoals we deze nu kennen. Zal dit leiden tot een herhaling van de wereldwijde recessie na de crash van Wall Street in 1929?

Financiële crisis: Marx had wél gelijk. Studenten antwoorden op opiniestuk prof. Albrecht

Vorige donderdag publiceerde de Gentse professor Johan Albrecht een opiniestuk in De Tijd. Daarin beargumenteerde hij dat het verkeerd is om terug te grijpen naar Marx om deze crisis beter te begrijpen. Hij beweert dat Marx niet nuttig is om een beeld te krijgen op de economische ontwikkelingen. In de plaats daarvan zou het volgens de heer Albrecht beter zijn om eens terug te kijken naar Darwin. Enkele Gentse studenten hebben een antwoord geschreven op het opiniestuk van hun professor.

Italië. Massaal verzet tegen besparingen in onderwijs

Vorige vrijdag vond in Italië een staking plaats na een oproep van de “basisvakbonden”. De traditionele vakbondsfederaties deden geen oproep. Toch werden maar liefst 2 miljoen arbeiders gemobiliseerd. 300.000 betogers trokken door de straten van Rome, hieronder ook tienduizenden studenten.