Universiteit Antwerpen: verzet tegen besparingen

We kregen een interessant pamflet doorgestuurd dat werd verspreid door ACOD-UA. Aan de Antwerpse universiteit zal de komende jaren moeten bespaard worden en de vakbond neemt dit niet. In een pamflet dat onder het personeel wordt verspreid, wordt opgeroepen tot gezamenlijk verzet van personeel en studenten.

De “grote crash” van 1929. Hoe de gouden jaren ’20 ten einde kwamen

Hoogconjunctuur op de effectenmarkt, oneindige winst, onbeperkte groei, snel rijk worden, beursspeculatie, een wildgroei van beleggingsmaatschappijen,… Dit alles samen met een onbesuisd optimisme vanwege de kapitalistische klasse waren de kenmerken van de periode eind de jaren ‘20 van de vorige eeuw. President Hoover verkondigde in die tijd vol optimisme dat de definitieve overwinning op de armoede nabij was.

190 euro opslag per maand!

Jon Sneyers van LBC KULeuven startte een petitie waarin voor de doctoraatsstudenten gelijk loon voor gelijk werk werd geëist via een harmonisatie (naar boven). Deze petitie kon op heel wat aandacht rekenen en werd door meer dan 1.400 mensen ondertekend.

Brussel: betoging tegen klimaatveranderingen

Op zaterdag waren er in Brussel enkele honderden betogers afgekomen op een oproep van het platform klimaatcoalitie. Dat platform kwam op rond eisen als een vermindering van de uitstootgassen met 30% in de EU tegen 2020 (in vergelijking met 1990). Er was een kleine optocht met een “klimaatboot” waarop een Sinterklaas was geklauterd. LSP was aanwezig met een goede dertig militanten die een strijdbare delegatie vormden en ons materiaal verspreidden langs het parkoers.

Meeting: Marx had gelijk. De relevantie van Marx voor vandaag

Op woensdag 26 november organiseerden de Actief Linkse Studenten (ALS) een open meeting onder de titel “Marx had gelijk”. Zoals de inleiding al melde: in het recente verleden zou zo’n meeting veelal voor een rariteit aanzien geweest zijn. Vandaag zijn Marx en Het Kapitaal actualiteit. In heel België organiseert LSP-MAS gelijkaardige meetings. En zondermeer zijn het allemaal niet mis te verstane opportuniteiten voor revolutionaire studenten om het debat aan te gaan met een breder publiek.

Milieu: van de conferentie in Bali tot deze in Poznañ… Veel woorden, geen daden

Toen het Internationaal Panel inzake Klimaatverandering (IPCC) in 2007 haar vierde rapport publiceerde, was er enige paniek. De vooruitzichten zagen er niet bepaald rooskleurig uit en bovendien blijkt steeds meer dat de toenmalige vooruitzichten nog te optimistisch waren. Sindsdien werd de kennis over klimaatveranderingen uitgebreid. Volgens het Wereldnatuurfonds ontwikkelt de opwarming van de aarde zich veel sneller dan aanvankelijk werd aangenomen.

Verdedig onze jobs en lonen!

“Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen”, stelde de Limburgse werkgeversorganisatie VKW bij de start van de discussie over de loonnorm. Ze roept op om de volgende jaren de loonindexering over te slaan! Hoewel ze dit waarschijnlijk niet zal behalen, is het duidelijk dat de patroonsorganisaties het onderste uit de kan willen. Voor hen komt het er op aan de loonkosten zoveel mogelijk te beperken om zo groot mogelijke winsten te maken.

 

Een socialistisch programma tegen de verhoging van de studiekosten

In 1980 gaf de overheid nog 7% van het BBP uit aan onderwijs. Vandaag is dit teruggevallen tot 4,9% terwijl het aantal studenten verdubbeld is. Dat verrast niet, deze besnoeiing is het gevolg van een neoliberale politiek. Een politiek van cadeaus aan het patronaat die leidt tot een verarming van de maatschappij. Studenten behoren tot de lagen die daar het eerst door worden getroffen.

Campagne tegen de dure studiekosten gelanceerd

Op zaterdag 15 november werd door een 200-tal jongeren het startschot gegeven voor de campagne “Respact”. Deze campagne wil in april een grote nationale betoging tegen de stijgende studiekosten organiseren. De Respact-dag werd georganiseerd door een platform van een 30-tal politieke en syndicale organisaties. Wij steunen deze campagne en namen actief deel aan de Respact-dag. We organiseerden drie workshops, hadden een uitgebreide infostand en kwamen tussen in verschillende andere discussies.