Maximumfactuur: sociale retoriek voor besparingsbeleid

Sinds het begin van dit schooljaar geldt in het lager- en kleuteronderwijs een plafond voor kosten die niet noodzakelijk zijn om de eindtermen te behalen. Er werden twee maximumfacturen ingevoerd. De zogenaamde scherpe maximumfactuur houdt een maximumbedrag in van 60 euro per jaar in het basisonderwijs en 20 euro per jaar in het kleuteronderwijs. De minder scherpe maximumfactuur in het basisonderwijs, is de 360 euro die maximaal over zes jaar aan de ouders gevraagd mag worden voor bepaalde uitstappen (meer buitenschools).

De Wall Street Crash van 2008. Globale kapitalisme in crisis

Maandag 29 september was een zwarte dag voor het wereldkapitalisme. Het nieuws dat het Amerikaanse parlement tegen een garantie van 700 miljard dollar had gestemd, ook al had financieminister Paulson er op zijn blote knieën voor gesmeekt, stuurde de beurswaarden verder naar een nieuw dieptepunt. Het werd het grootste verlies op één dag sinds de crash van oktober 1987.

Actiedag voor koopkracht. Strijdbaarheid en actiebereidheid waren er. Duidelijke ordewoorden niet.

Na de actieweek voor koopkracht in juni werd te lang gewacht om een nieuw initiatief aan te kondigen. Dat gaf het patronaat de hele zomer om haar propaganda te voeren quasi zonder enige repliek van syndicale zijde. De aankondiging van een actiedag op 6 oktober kon op heel wat enthousiasme rekenen, maar de oproep bleef onduidelijk en de acties onvoldoende georganiseerd. De strijdbaarheid en de actiebereidheid waren er, maar dit potentieel werd onvoldoende benut.

Dewinter en co geblokkeerd in Gent: het echte relaas van wat er gebeurde aan de Blandijnberg

Gisteren werd aan de Gentse universiteit een meeting van de studenten van het Vlaams Belang, NSV (Nationalistische Studentenvereniging), verhinderd door een grote groep studenten die hun universiteit blokkeerden waardoor extreem-rechts, dat van buitenaf werd gemobiliseerd, niet binnen raakte. Onder leiding van Dewinter moest het VB afdruipen… Na de sensatieverhalen in de media brengen wij het echte relaas van wat er is gebeurd aan de Blandijnberg.

Dewinter valt anti-fascisten aan. VB geblokkeerd aan Gentse universiteit

Een verslag vanuit Gent volgt nog, maar nu publiceren we al enkele foto’s. Deze avond kon de NSV (studentenclub van het Vlaams Belang) in de Blandijn met toestemming van de rector een meeting organiseren waarop VB-kopstuk Dewinter zou spreken. Linkse studentengroepen riepen op tot een vreedzame tegenactie. Met zo’n 300 jongeren werd de Blandijn afgesloten tot grote ergernis van extreem-rechts. Dewinter en co gingen over tot een fysieke aanval op de studenten, maar bij hun charge weken de studenten – die met meer waren – niet uit waardoor de charge negatief uitviel voor Dewinter en kompanen. De NSV’ers die in de Blandijn zaten, moesten door de politie worden ontzet. Een overwinning voor de anti-fascisten! Het VB moest afdruipen en verspreidde meteen, onder meer via de media, de leugen dat de linkse studenten met “geweld” de meeting hadden verhinderd. Nochtans waren het de VB’ers die overgingen tot een charge op de studenten. Ook Dewinter zelf was daar actief bij betrokken.

6 oktober: actiedag voor koopkracht

Op 6 oktober 2008 was er een actiedag voor koopkracht. We publiceren hierbij enkele artikelen en pamfletten in de aanloop ernaar alsook verslagen vanuit het hele land.

> Verslagen en foto’s vind je op een overzichtspagina van socialisme.be

Front National was niet welkom in Molenbeek: fotoreportage

Gisteren betoogden we met een 60-tal mensen door de straten van Molenbeek naar aanleiding van de geplande meeting van het Front National in dezelfde gemeente. Het FN moest haar meeting annuleren, maar wij besloten alsnog een optocht te houden door Molenbeek om onze overwinning kenbaar te maken aan de bevolking. Dat was erg succesvol, langs de korte betoging verkochten we 71 exemplaren van ons maandblad. Vooral het feit dat we onze anti-racistische strijd koppelen aan zaken als de koopkracht om zo te strijden tegen de voedingsbodem voor racistische vooroordelen en electorale steun voor extreem-rechts, werd goed onthaald. We sloten de betoging af met een meeting.

Koopkracht. Veel woorden, weinig daden

In het begin van het jaar werd het koopkrachtprobleem door politici en werkgeversorganisaties nog afgedaan als een gevoel. Vandaag kunnen ze niet anders dan het probleem te erkennen, maar zegt men dat “we” moeten kiezen tussen een reële daling van de koopkracht of onze baan. Volgens de werkgeversorganisaties is er – zoals steeds – geen ruimte voor een verhoging van de lonen. Als er al ruimte is voor een verhoging van de lonen dan moet dit ten koste gaan van de financiering van de sociale zekerheid of van het overheidspersoneel. De regering steekt haar handen in de lucht en zegt dat ze niet veel kunnen doen.

Economische crisis leidt tot massale toename armoede en werkloosheid

Onlangs paste de Wereldbank de armoedecijfers aan. Voorheen lag de grens op 1 dollar per dag en werd uitgegaan van 985 miljoen armen. Nu wordt de grens op 1,25 dollar geplaatst en is er sprake van 1,4 miljard armen (in 2005). Als rechtstreeks gevolg van de voedselcrisis dreigen naar schatting een 100-tal miljoen extra in extreme armoede te vallen. Dat betekent dat binnen korte tijd één op vier mensen op de wereld niet in staat zal zijn zich te voeden. De ramp, menselijk, maatschappelijk en ecologisch, is niet te overzien. In tientallen landen zijn al voedselrellen uitgebroken.

Meeting Front National geannuleerd – FN niet welkom in Molenbeek

Het Front National heeft haar meeting van 4 oktober in Molenbeek geannuleerd. Ook de protestactie die wij hadden gepland zal mogelijk een andere vorm aannemen. Het FN stelt dat de meeting werd geannuleerd omdat de partij geen zaal vond en omwille van de aangekondigde protestactie. Dat is natuurlijk wat overdreven, de doorslaggevende reden was natuurlijk dat er in de Molenbeekse wijken geen steun is voor de racistische haat van het FN.