Op weg naar een nieuwe Grote Depressie?

De waarde van de aandelen stort in elkaar, banken gaan failliet en de wereld is op weg naar een economische neergang. Sinds de jaren 1930 en de Grote Depressie werd het kapitalisme niet meer geconfronteerd met een crisis zoals we deze nu kennen. Zal dit leiden tot een herhaling van de wereldwijde recessie na de crash van Wall Street in 1929?

Financiële crisis: Marx had wél gelijk. Studenten antwoorden op opiniestuk prof. Albrecht

Vorige donderdag publiceerde de Gentse professor Johan Albrecht een opiniestuk in De Tijd. Daarin beargumenteerde hij dat het verkeerd is om terug te grijpen naar Marx om deze crisis beter te begrijpen. Hij beweert dat Marx niet nuttig is om een beeld te krijgen op de economische ontwikkelingen. In de plaats daarvan zou het volgens de heer Albrecht beter zijn om eens terug te kijken naar Darwin. Enkele Gentse studenten hebben een antwoord geschreven op het opiniestuk van hun professor.

Italië. Massaal verzet tegen besparingen in onderwijs

Vorige vrijdag vond in Italië een staking plaats na een oproep van de “basisvakbonden”. De traditionele vakbondsfederaties deden geen oproep. Toch werden maar liefst 2 miljoen arbeiders gemobiliseerd. 300.000 betogers trokken door de straten van Rome, hieronder ook tienduizenden studenten.

Selectieve economische migratie. Het patronaat bepaalt wie welkom is en wie niet

De federale regering heeft besloten om een dienst voor economische migratie op te zetten in de schoot van de Dienst Vreemdelingenzaken. Die nieuwe dienst werd deze zomer opgezet terwijl de minister van migratie nog steeds geen criteria voor regularisatie heeft bekend gemaakt, en dat ondanks herhaaldelijke betogingen van de mensen-zonder-papieren. Deze evolutie van het asielbeleid laat weinig goeds verwachten voor de mensen-zonder-papieren, maar ook niet voor de Belgische arbeiders.

Maximumfactuur: sociale retoriek voor besparingsbeleid

Sinds het begin van dit schooljaar geldt in het lager- en kleuteronderwijs een plafond voor kosten die niet noodzakelijk zijn om de eindtermen te behalen. Er werden twee maximumfacturen ingevoerd. De zogenaamde scherpe maximumfactuur houdt een maximumbedrag in van 60 euro per jaar in het basisonderwijs en 20 euro per jaar in het kleuteronderwijs. De minder scherpe maximumfactuur in het basisonderwijs, is de 360 euro die maximaal over zes jaar aan de ouders gevraagd mag worden voor bepaalde uitstappen (meer buitenschools).

De Wall Street Crash van 2008. Globale kapitalisme in crisis

Maandag 29 september was een zwarte dag voor het wereldkapitalisme. Het nieuws dat het Amerikaanse parlement tegen een garantie van 700 miljard dollar had gestemd, ook al had financieminister Paulson er op zijn blote knieën voor gesmeekt, stuurde de beurswaarden verder naar een nieuw dieptepunt. Het werd het grootste verlies op één dag sinds de crash van oktober 1987.

Actiedag voor koopkracht. Strijdbaarheid en actiebereidheid waren er. Duidelijke ordewoorden niet.

Na de actieweek voor koopkracht in juni werd te lang gewacht om een nieuw initiatief aan te kondigen. Dat gaf het patronaat de hele zomer om haar propaganda te voeren quasi zonder enige repliek van syndicale zijde. De aankondiging van een actiedag op 6 oktober kon op heel wat enthousiasme rekenen, maar de oproep bleef onduidelijk en de acties onvoldoende georganiseerd. De strijdbaarheid en de actiebereidheid waren er, maar dit potentieel werd onvoldoende benut.

Dewinter en co geblokkeerd in Gent: het echte relaas van wat er gebeurde aan de Blandijnberg

Gisteren werd aan de Gentse universiteit een meeting van de studenten van het Vlaams Belang, NSV (Nationalistische Studentenvereniging), verhinderd door een grote groep studenten die hun universiteit blokkeerden waardoor extreem-rechts, dat van buitenaf werd gemobiliseerd, niet binnen raakte. Onder leiding van Dewinter moest het VB afdruipen… Na de sensatieverhalen in de media brengen wij het echte relaas van wat er is gebeurd aan de Blandijnberg.

Dewinter valt anti-fascisten aan. VB geblokkeerd aan Gentse universiteit

Een verslag vanuit Gent volgt nog, maar nu publiceren we al enkele foto’s. Deze avond kon de NSV (studentenclub van het Vlaams Belang) in de Blandijn met toestemming van de rector een meeting organiseren waarop VB-kopstuk Dewinter zou spreken. Linkse studentengroepen riepen op tot een vreedzame tegenactie. Met zo’n 300 jongeren werd de Blandijn afgesloten tot grote ergernis van extreem-rechts. Dewinter en co gingen over tot een fysieke aanval op de studenten, maar bij hun charge weken de studenten – die met meer waren – niet uit waardoor de charge negatief uitviel voor Dewinter en kompanen. De NSV’ers die in de Blandijn zaten, moesten door de politie worden ontzet. Een overwinning voor de anti-fascisten! Het VB moest afdruipen en verspreidde meteen, onder meer via de media, de leugen dat de linkse studenten met “geweld” de meeting hadden verhinderd. Nochtans waren het de VB’ers die overgingen tot een charge op de studenten. Ook Dewinter zelf was daar actief bij betrokken.