6 oktober: actiedag voor koopkracht

Op 6 oktober 2008 was er een actiedag voor koopkracht. We publiceren hierbij enkele artikelen en pamfletten in de aanloop ernaar alsook verslagen vanuit het hele land.

> Verslagen en foto’s vind je op een overzichtspagina van socialisme.be

Front National was niet welkom in Molenbeek: fotoreportage

Gisteren betoogden we met een 60-tal mensen door de straten van Molenbeek naar aanleiding van de geplande meeting van het Front National in dezelfde gemeente. Het FN moest haar meeting annuleren, maar wij besloten alsnog een optocht te houden door Molenbeek om onze overwinning kenbaar te maken aan de bevolking. Dat was erg succesvol, langs de korte betoging verkochten we 71 exemplaren van ons maandblad. Vooral het feit dat we onze anti-racistische strijd koppelen aan zaken als de koopkracht om zo te strijden tegen de voedingsbodem voor racistische vooroordelen en electorale steun voor extreem-rechts, werd goed onthaald. We sloten de betoging af met een meeting.

Koopkracht. Veel woorden, weinig daden

In het begin van het jaar werd het koopkrachtprobleem door politici en werkgeversorganisaties nog afgedaan als een gevoel. Vandaag kunnen ze niet anders dan het probleem te erkennen, maar zegt men dat “we” moeten kiezen tussen een reële daling van de koopkracht of onze baan. Volgens de werkgeversorganisaties is er – zoals steeds – geen ruimte voor een verhoging van de lonen. Als er al ruimte is voor een verhoging van de lonen dan moet dit ten koste gaan van de financiering van de sociale zekerheid of van het overheidspersoneel. De regering steekt haar handen in de lucht en zegt dat ze niet veel kunnen doen.

Economische crisis leidt tot massale toename armoede en werkloosheid

Onlangs paste de Wereldbank de armoedecijfers aan. Voorheen lag de grens op 1 dollar per dag en werd uitgegaan van 985 miljoen armen. Nu wordt de grens op 1,25 dollar geplaatst en is er sprake van 1,4 miljard armen (in 2005). Als rechtstreeks gevolg van de voedselcrisis dreigen naar schatting een 100-tal miljoen extra in extreme armoede te vallen. Dat betekent dat binnen korte tijd één op vier mensen op de wereld niet in staat zal zijn zich te voeden. De ramp, menselijk, maatschappelijk en ecologisch, is niet te overzien. In tientallen landen zijn al voedselrellen uitgebroken.

Meeting Front National geannuleerd – FN niet welkom in Molenbeek

Het Front National heeft haar meeting van 4 oktober in Molenbeek geannuleerd. Ook de protestactie die wij hadden gepland zal mogelijk een andere vorm aannemen. Het FN stelt dat de meeting werd geannuleerd omdat de partij geen zaal vond en omwille van de aangekondigde protestactie. Dat is natuurlijk wat overdreven, de doorslaggevende reden was natuurlijk dat er in de Molenbeekse wijken geen steun is voor de racistische haat van het FN.

Geen bombardementen in onze naam op Afghanistan! België uit de NAVO!

Onze minister van defensie, Pieter ‘Crembo’ De Crem, het nieuwe schoothondje van Bush, is een fervente voorstander van de NAVO (militaire alliantie tussen de VS en Europa). De regering stuurde recent op zijn ingeven F16 gevechtsvliegtuigen en een honderdtal manschappen onder bevel van de NAVO naar Afghanistan. Ze zullen opereren in de risicovolle regio rondom Kandahar en zouden mogelijk kunnen deelnemen aan bombardementen.

Pak de multinationals aan, niet hun slachtoffers!

Sinds enkele maanden laat de beweging van mensen zonder papieren continu van zich horen. In april vond een bezetting plaats in een ULB gebouw op de Buyl-laan. Al snel kwam een mobilisatie van de ALS op gang, niet enkel met de oprichting van een actie- en steun comité (CAS), maar ook door deel te nemen aan de beweging, solidariteit met mensen-zonder-papieren.

4 Oktober: mobilisatie tegen racistische meeting van het Front National

Het FN organiseert op 4 oktober in de wijk Molenbeek een racistische bijeenkomst met als thema “Onveiligheid, een Brusselse catastrofe”.Het doel is duidelijk het stigmatiseren van de mmigrantengemeenschappen, en dan vooral de Arabische gemeenschap, door ze verantwoordelijk te stellen voor de armoede en onveiligheid in Brussel en België.