Studenten en werknemers, samen sterk voor meer koopkracht!

Inschrijvingsgeld, huur, transport, voeding, vrije tijd; het studentenleven is duur: een jaar op kot kost ongeveer tussen de 10.000 en 12.000 euro. Bovendien heeft de inflatie in augustus de grens van 5,4% overschreden. Dit jaar zijn vooral de meest elementaire huishoudelijke uitgaven door de stijgende energie- en voedingsprijzen de hoogte ingejaagd. Binnen die stijging van de levensduurte is de koopkracht van de arbeiders en studenten het sterkst afgenomen, zoals OIVO in een recente studie aantoont.

OESO bevestigt: meer studenten in hoger onderwijs, maar minder middelen

De OESO bevestigde in haar jaarrapport dat de toename van het aantal studenten hoger onderwijs niet gepaard gaat met meer middelen. Het aantal studenten dat hoger onderwijs volgt, neemt toe. 57% van de schoolverlaters in de OESO-landen beginnen aan een universitaire studie (het cijfer voor universiteiten en hogescholen samen is in ons land gelijkaardig). Maar er worden onvoldoende middelen voorzien om dat op te vangen.

VS. Jongeren protesteren tegen bijeenkomst Republikeinse Conventie

Ondanks pogingen van de politie hen te intimideren, trokken honderden jongeren uit Twin Cities (Minneapolis en St Paul) op straat op 4 september om te protesteren tegen de oorlog in Irak. Tegelijk vond in Twin Cities de laatste dag van de Republikeinse Nationale Conventie (RCN) plaats. Youth Against War and Racism (YAWR) trok met ruim 400 jongeren door de straten.

 

Geen seksisme op mijn festival!

De zomer staat voor de deur. Honderdduizenden jongeren zullen genieten van hun verlof, van goede muziek en fun met de vrienden, van wat meer tijd met hun lief of van pogingen om een nieuw lief te vinden,… Veel meisjes zullen echter opnieuw niet enkel met gewenste intimiteiten geconfronteerd worden, maar jammer genoeg ook met een horde ambetanteriken die denken dat vrouwen er zijn om lastig gevallen te worden.

Een zomer van verzet!

Ook op deze site beginnen we aan onze zomerse ritme dat wat lager ligt als de rest van het jaar. Tegelijk draait onze jongerenwerking op volle toeren, het is geen weer om binnen te zitten dus trekken we de straat op! Het zal een zomer van verzet worden met daarin drie centrale thema’s: tegen racisme, tegen milieuvervuiling en tegen seksisme. We beginnen tegelijk ook aan de voorbereiding van acties rond deze thema’s. Dat begint met ons zomerkamp volgende week.

Na Der Untergang ook Der Afgang – Exclusieve blik op de evaluatie van de NSV-betoging eerder dit jaar…

“Der Afgang”, een parodie op “Der Untergang”, biedt een beeld op het verloop van de evaluatie van de NSV-betoging eerder dit jaar in Gent. Toen betoogden zowat 200 extreem-rechtse studenten in de Arteveldestad. Tegelijk waren er zo’n 1.200 anti-fascistische tegenbetogers. LSP-Antwerpen slaagde er in beelden te maken van de evaluatie van de NSV-betoging. Dit is niet voor gevoelige kijkers en ook niet voor droogstoppels zonder enig gevoel voor humor (of was het dramatiek?).

Tegenover de stijgende kosten om te studeren: voor een studentenloon!

Het lanceren van de campagne “Respact” voor de vermindering van de directe en indirecte studiekosten in het hoger onderwijs kon op heel wat media-aandacht rekenen. De campagne werd gelanceerd door de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) en haar Franstalige tegenhanger FEF. In een artikel van de krant Le Soir dook daarbij ook de eis van een studentenloon opnieuw op.

Wetenschappelijk onderzoek steeds meer afhankelijk van bedrijfswereld

Het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten is steeds meer afhankelijk van private investeerders. Dat leidt uiteraard tot de vraag in welke mate er dan nog sprake kan zijn van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Het tekort aan publieke middelen zorgt ervoor dat gezocht wordt naar andere middelen. Maar dat leidt natuurlijk tot een grotere interesse in die richtingen die de grote bedrijven iets kunnen opleveren.

Waarom de Actief Linkse Studenten de campagne “Respact” steunen

Wij namen kennis van de campagne ‘respecteer het pact van New York’, ‘Respact’ en treden zonder aarzelen toe tot dit initiatief. We zijn ervan overtuigd de rijke ervaring van onze organisatie te kunnen inzetten voor dit initiatief. We hopen mee te kunnen bouwen aan een zo groot mogelijke eenheid in actie tegen de constante verhoging van de studiekosten in het hoger onderwijs, zonder daarbij het recht op onze eigen identiteit te moeten verwerpen. ALS heeft zich altijd ingeschakeld in elke strijd, met de eis voor een studentenloon en een publiek gefinancierd, gratis en kwaliteitsvol onderwijs op alle niveaus (hoger – middelbaar – lager).