Geen seksisme op mijn festival!

De zomer staat voor de deur. Honderdduizenden jongeren zullen genieten van hun verlof, van goede muziek en fun met de vrienden, van wat meer tijd met hun lief of van pogingen om een nieuw lief te vinden,… Veel meisjes zullen echter opnieuw niet enkel met gewenste intimiteiten geconfronteerd worden, maar jammer genoeg ook met een horde ambetanteriken die denken dat vrouwen er zijn om lastig gevallen te worden.

Een zomer van verzet!

Ook op deze site beginnen we aan onze zomerse ritme dat wat lager ligt als de rest van het jaar. Tegelijk draait onze jongerenwerking op volle toeren, het is geen weer om binnen te zitten dus trekken we de straat op! Het zal een zomer van verzet worden met daarin drie centrale thema’s: tegen racisme, tegen milieuvervuiling en tegen seksisme. We beginnen tegelijk ook aan de voorbereiding van acties rond deze thema’s. Dat begint met ons zomerkamp volgende week.

Na Der Untergang ook Der Afgang – Exclusieve blik op de evaluatie van de NSV-betoging eerder dit jaar…

“Der Afgang”, een parodie op “Der Untergang”, biedt een beeld op het verloop van de evaluatie van de NSV-betoging eerder dit jaar in Gent. Toen betoogden zowat 200 extreem-rechtse studenten in de Arteveldestad. Tegelijk waren er zo’n 1.200 anti-fascistische tegenbetogers. LSP-Antwerpen slaagde er in beelden te maken van de evaluatie van de NSV-betoging. Dit is niet voor gevoelige kijkers en ook niet voor droogstoppels zonder enig gevoel voor humor (of was het dramatiek?).

Tegenover de stijgende kosten om te studeren: voor een studentenloon!

Het lanceren van de campagne “Respact” voor de vermindering van de directe en indirecte studiekosten in het hoger onderwijs kon op heel wat media-aandacht rekenen. De campagne werd gelanceerd door de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) en haar Franstalige tegenhanger FEF. In een artikel van de krant Le Soir dook daarbij ook de eis van een studentenloon opnieuw op.

Wetenschappelijk onderzoek steeds meer afhankelijk van bedrijfswereld

Het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten is steeds meer afhankelijk van private investeerders. Dat leidt uiteraard tot de vraag in welke mate er dan nog sprake kan zijn van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Het tekort aan publieke middelen zorgt ervoor dat gezocht wordt naar andere middelen. Maar dat leidt natuurlijk tot een grotere interesse in die richtingen die de grote bedrijven iets kunnen opleveren.

Waarom de Actief Linkse Studenten de campagne “Respact” steunen

Wij namen kennis van de campagne ‘respecteer het pact van New York’, ‘Respact’ en treden zonder aarzelen toe tot dit initiatief. We zijn ervan overtuigd de rijke ervaring van onze organisatie te kunnen inzetten voor dit initiatief. We hopen mee te kunnen bouwen aan een zo groot mogelijke eenheid in actie tegen de constante verhoging van de studiekosten in het hoger onderwijs, zonder daarbij het recht op onze eigen identiteit te moeten verwerpen. ALS heeft zich altijd ingeschakeld in elke strijd, met de eis voor een studentenloon en een publiek gefinancierd, gratis en kwaliteitsvol onderwijs op alle niveaus (hoger – middelbaar – lager).

Campagne tegen hoge studiekosten: meer publieke middelen voor onderwijs nodig!

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en Fédération des Etudiants francophones (FEF) zijn een campagne gestart tegen de fors gestegen studiekosten voor het hoger onderwijs. Zij wijzen erop dat België in 1983 het Pact van New York van de Verenigde Naties heeft ondertekend. Dat bepaalt in artikel 13 dat hoger onderwijs toegankelijk moet worden voor iedereen, onder meer door het geleidelijk gratis te maken. Voor het eerst sinds lang zien we ook een oude eis van de Actief Linkse Studenten opnieuw opduiken nl. die van een studieloon.

VUB: campagne om linkse studentenvertegenwoordiger verkozen te krijgen

Aan de VUB voeren de Actief Linkse Studenten campagne om Antoine Struelens verkozen te krijgen als studentenvertegenwoordiger. De campagne van de ALS is gericht tegen een verhoging van de inschrijvingsgelden en voor de uitbouw van goedkope en kwaliteitsvolle dienstverlening (zoals de resto’s en koten). We publiceren het pamflet dat wordt gebruikt aan de VUB.

Anti-fascistisch verzet mobiliseert in Gent. Betoging was vreedzaam en strijdbaar

Gisteren vonden in Gent drie verschillende betogingen plaats. Naarmate de betoging groter was, kreeg deze minder media-aandacht. Maar de 1.200 anti-fascisten op de Blokbuster-betoging zullen het niet aan hun hart laten komen, zij waren getuige van een bijzonder strijdbare en dynamische optocht door een aantal Gentse volkswijken. Ze brachten een boodschap van verzet tegen extreem-rechts en voor een alternatief.