Ondanks de ‘gratis’ passers en pennen… Ongelijkheid in onderwijs neemt toe

Drie september. Het nieuwe schooljaar begon weer voor tienduizenden kinderen. Lagere scholen voorzagen verplicht een resem schoolmaterialen zoals schrijf- en tekengerei, meetmateriaal, kompas en passer. Een nobele maatregel, alleen gaan ondertussen de besparingen in het hele onderwijs verder. We staan verder dan ooit van een gratis en toegankelijk onderwijssysteem.

Leuvense Actief Linkse Studenten starten nieuwe academiejaar met succesvolle meeting

Op donderdag 4 oktober organiseerden de Actief Linkse Studenten in Leuven hun openingsmeeting. De titel van deze meeting was “Is een alternatief op kapitalisme mogelijk/nodig?”. Het is dan ook meteen duidelijk dat we met deze meeting vooral studenten wilden aantrekken die het kapitalisme in vraag durven stellen. Er waren 19 mensen aanwezig waarvan 12 die nooit eerder op een activiteit van ALS waren.

Tekort aan middelen in het hoger (kunst)onderwijs

Het volgend vierjarenplan voor de financiering van hoger onderwijs dat momenteel voorligt voor het Vlaams Parlement, houdt in dat de middelen voor onderwijs nog zullen dalen, waardoor de concurrentie tussen verschillende onderwijsinstellingen nog meer zal toenemen. Dit gaat hand in hand met een kwaliteitsvermindering van het onderwijs.

Daling aantal studiebeurzen, hoger onderwijs minder toegankelijk

Terwijl de armoede in dit land toeneemt, zelfs onder werkenden, daalt het aantal studiebeurzen. Dat blijkt uit een studie gepubliceerd aan de Leuvense universiteit over de evolutie tussen 1989/90 en 2003/2004. Het aantal beursstudenten daalde in deze periode van 25% tot 15%. De reden is dat de inkomensgrenzen niet aangepast zijn.

Naar een verhoging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs?

In haar nieuw rapport over België bepleit de OESO een verhoging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs. Die drastische ingreep zou twee grote “voordelen” hebben. Ten eerste zou het hoger onderwijs meer middelen krijgen en ten tweede zouden de onderwijsinstellingen de concurrentie verscherpen. “Het is van belang”, aldus het rapport, “dat de inschrijvingsgelden substantieel verhoogd worden, zodat ze een belangrijke financieringsbron van het hoger onderwijs kunnen worden.”

ALS-Leuven in actie tegen seksisme

In de aanloop naar de internationale vrouwendag op 8 maart, protesteren de Actief Linkse Studenten in Leuven tegen seksistische affiches. Steeds meer worden vrouwen op affiches louter voorgesteld als lustobjecten. Tegelijk zien we echter dat steeds meer studenten het moeilijk hebben om de studies te betalen, waardoor een aantal studenten zichzelf zelfs moet prostitueren om te kunnen studeren.

Vrouwenstrijd blijft nodig!

Vrouwen worden vandaag nog steeds geconfronteerd met ongelijkheid en onderdrukking; in de neo-koloniale landen, maar ook in het westen. Deze onderdrukking vindt zijn oorsprong in de ontwikkeling van het gezin als economische en sociale eenheid binnen de klassenmaatschappij. De rol van de vrouw werd binnen deze eenheid gereduceerd tot het krijgen van kinderen en het verrichten van huishoudelijke taken.

Om racisme te bestrijden: Vechten tegen het neoliberale beleid

De Nationalistische Studentenvereniging (NSV) is een organisatie van rechtse studenten in Vlaanderen. Ze zijn nauw verbonden met het Vlaams Belang. Zo zie je vaak bekende fi guren van het Vlaams Belang opduiken op activiteiten van de NSV. NSV is ook een kweekvijver voor toekomstige VB kaders.

ULB. Tekort aan middelen leidt tot besparingen… en verzet!

De directie van de ULB heeft als antwoord op het gebrek aan overheidsmiddelen nogmaals een reeks neoliberale maatregelen voorgesteld als antwoord op de tekorten. Nadat verschillende diensten van de universiteit werden geprivatiseerd (restaurants, studentenfoyer, kuisdienst en nu ook de veiligheidsdienst), voorziet de Raad van Bestuur van de ULB in de verkoop van een groot deel van de terreinen op de campus aan de Pleinlaan en in de privatisering van de studentenkamers.