Vrouwenstrijd blijft nodig!

Vrouwen worden vandaag nog steeds geconfronteerd met ongelijkheid en onderdrukking; in de neo-koloniale landen, maar ook in het westen. Deze onderdrukking vindt zijn oorsprong in de ontwikkeling van het gezin als economische en sociale eenheid binnen de klassenmaatschappij. De rol van de vrouw werd binnen deze eenheid gereduceerd tot het krijgen van kinderen en het verrichten van huishoudelijke taken.

Om racisme te bestrijden: Vechten tegen het neoliberale beleid

De Nationalistische Studentenvereniging (NSV) is een organisatie van rechtse studenten in Vlaanderen. Ze zijn nauw verbonden met het Vlaams Belang. Zo zie je vaak bekende fi guren van het Vlaams Belang opduiken op activiteiten van de NSV. NSV is ook een kweekvijver voor toekomstige VB kaders.

ULB. Tekort aan middelen leidt tot besparingen… en verzet!

De directie van de ULB heeft als antwoord op het gebrek aan overheidsmiddelen nogmaals een reeks neoliberale maatregelen voorgesteld als antwoord op de tekorten. Nadat verschillende diensten van de universiteit werden geprivatiseerd (restaurants, studentenfoyer, kuisdienst en nu ook de veiligheidsdienst), voorziet de Raad van Bestuur van de ULB in de verkoop van een groot deel van de terreinen op de campus aan de Pleinlaan en in de privatisering van de studentenkamers.

Frankrijk: 40.000 studenten kunnen hun studies enkel betalen door prostitutie

Uit een studie die verscheen in de Franse krant Le Figaro blijkt dat naar schatting zo’n 40.000 studenten in Frankrijk enkel rondkomt als ze zich prostitueren. De studenten hebben het geld van prostitutie nodig om hun studies te betalen. De afgelopen jaren was er een sterke druk op de prijzen voor studentenkoten. Ook andere kosten gingen de hoogte in, terwijl de studiebeurzen niet volgden.

Kinesitherapeuten protesteren tegen plan Demotte

Minister van volksgezondheid Demotte voerde een “uitgangsexamen” voor kinesitherapeuten in. Dit betekent dat afgestudeerde kiné’s een theoretisch examen moeten afleggen om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Slechts de 270 beste Vlaamse kiné’s krijgen een RIZIV nummer waardoor ze zorgverstrekkingen mogen uitvoeren tegen terugbetalingstarief. Voor de Waalse kiné’s zijn dit er 180. Andere afgestudeerden kunnen hun job niet uitoefenen…

ULB: acties tegen besparingsbeleid en hardere controles

Aan de ULB voerden de studenten vorige week actie naar aanleiding van de plannen van de universiteit om een reeks maatregelen door te voeren zoals de verkoop van een deel van het terrein, de privatisering van de studentenkamers en de invoering van een chipkaart voor alle studenten waardoor kan gecontroleerd worden wie zich wanneer op de campus bevindt.

Onderwijs“markt” straks enkel toegankelijk voor een kleine elite?

In de aanloop naar de verkiezingen probeert de Vlaamse onderwijsminister Frank Vandenbroucke (SP.a) studenten en personeel te sussen. Enkele weken geleden kondigde de minister aan dat er vanaf 2010 jaarlijks 100 miljoen euro extra komt voor het hoger onderwijs en dat het personeel o.a. meer vakantiegeld krijgt (wat overigens voorheen ook al werd beloofd…).

Waarom geen gratis openbaar vervoer voor alle studenten?

Bij de Brusselse openbare vervoersmaatschappij stonden recent massa’s studenten in de rijk voor een goedkoop abonnement. Dit jaar kwamen 7.000 Vlaamse studenten in aanmerking voor een verminderd tarief. Uiteraard moeten we ons de vraag stellen waarom er niet voor alle studenten gratis openbaar vervoer wordt aangeboden, de studiekosten op zich zijn al duur genoeg. De organisatie van de toekenning van de goedkope abonnementen verliep – om het zacht uit te drukken – chaotisch.