Brussel. Ruim 2.000 betogers tegen onderwijsbesparingen Vandenbroucke

De besparingsplannen van Frank Vandenbroucke in het hoger onderwijs leiden tot heel wat verzet. Vandaag was er een belangrijke betoging in Brussel om te protesteren tegen het Financieringsdecreet waardoor vanaf 2008 de financiering van het hoger onderwijs zou veranderen. Er werd massaal betoogd in Brussel, de opkomst lag veel hoger dan verwacht. Er waren minstens 2.000 aanwezigen op de betoging, zowel studenten als personeelsleden.

Frankrijk. Strijd tegen jongerencontracten doet denken aan mei ’68

De Franse studentenmobilisaties waren zelden zo strijdbaar als de afgelopen week. In verschillende universiteiten werd een staking begonnen tegen de CPE (Contrat Première Embauche). Die arbeidsovereenkomsten voor jongeren laten de werkgevers toe om jonge werknemers onder de 26 jaar gedurende 2 jaar te ontslaan zonder enige reden. Bovendien wordt bespaard op de lonen van jongeren.

Over het neoliberalisme bij het Vlaams Belang. Een antwoord op het LVSV

De liberale studentengroep LVSV publiceerde een standpunt dat onder meer verscheen in De Tijd. Daarin willen de liberale studenten zich distantiëren van het Vlaams Belang en proberen ze aan te tonen dat die partij niet liberaal is. Het LVSV beweert ten onrechte dat LSP de NSV (VB-studenten) als ultraliberaal zou bestempelen. Wij stellen echter dat het VB een neo-fascistische partij is. En dit ondanks het recent aangenomen neoliberaal economisch programma.

Recht op onderwijs in gevaar. Inschrijvingsgelden tot 9.000 euro?

De maskers van de voorstanders van het Bologna-decreet vallen af. Dat project is verre van progressief, maar een instrument van patronaat en regering om een neoliberaal beleid op te leggen in het hoger onderwijs. Met een structurele onderfinanciering wordt geprobeerd om het onderwijs in het keurslijf van de patronale belangen te dwingen. Hierdoor wordt het recht op onderwijs aan duizenden jongeren ontzegd.

Antifa-dag van Actief Linkse Studenten in Gent.

Vorige woensdag organiseerden de Actief Linkse Studenten, de studentenorganisatie verbonden met LSP, een dag in het kader van de strijd tegen extreem-rechts. Er stonden verschillende workshops en twee films op het programma. ’s Avonds was er een meeting rond de betoging van 26 november tegen het economische congres van het VB, waar ook werd ingegaan op de stelling dat er een nieuwe brede linkse partij nodig was.

Onderwijs in handen van het bedrijfsleven?

Wie nog niet overtuigd was van de nauwe band tussen het onderwijs en het patronaat, zal nu ongetwijfeld wel overtuigd worden. De voormalige Leuvense rector Oosterlinck – vorig jaar baron geworden – wordt immers genoemd als mogelijke opvolger voor Rudi Thomas, de gedelegeerd bestuurder van de werkgeversorganisatie Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

De privatisering van de toekomst. De uitverkoop van ons onderwijs gaat verder.

De staat van de schoolgebouwen in Vlaanderen is erbarmelijk. Er is echter, zo zegt men, geen geld en de Vlaamse regering wil/kan geen geld lenen. De Vlaamse regering zal de bouw en onderhoud van scholen daarom uitbesteden aan private investeerders die wellicht maar al te graag op de rug van de belastingsbetaler in dit gat in de markt zullen springen, als het rendement tenminste hoog genoeg is.

Stop racisme. Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons!

De hetze tegen asielzoekers bereikt nieuwe hoogten. Het Stadsplan Veilig van de Antwerpse coalitie is niets anders dan een grootscheepse jacht op illegale vluchtelingen. Bepaalde wijken worden door de politiediensten huis per huis uitgekamd. Het Vlaams Belang eiste een eerste toepassing van het straatverbod tegen een illegale vluchteling, die zogenaamd de restaurants in de stationsbuurt onveilig maakte. Uiteindelijk bleek dat die man enkel één restaurant viseerde, met name daar waar hij vroeger in het zwart werkte en waar de baas weigerde zijn loon uit te betalen. Vluchtelingen zijn wel goed om de bazen hogere winsten op te leveren, maar eens ze opkomen voor hun rechten worden ze uitgewezen.

Inschrijvingsgeld vertienvoudigd aan KULeuven

Vanaf volgend academiejaar betalen niet EHOR-studenten (EHOR = Europese Hoger Onderwijsruimte = de EU-landen en nog zo’n 15 andere landen) 5000 – in plaats van 505 – euro inschrijvingsgeld aan de KULeuven. Een uitzondering wordt gemaakt voor studenten uit 72 van de armste ontwikkelingslanden ter wereld wiens ‘gemotiveerd verzoek’ aanvaard wordt. Voor studenten die dit jaar reeds aan de KULeuven studeren is de maatregel niet van kracht. Van de 30455 studenten dit academiejaar komen 6,5% uit niet EHOR-landen, waarvan 0.5% uit de vermelde ontwikkelingslanden.