Onderwijs: 2.000 actievoerders voor gebouw Vlaamse regering

Gisteren voerden zo’n 2.000 personeelsleden uit de onderwijssector actie voor het gebouw van de Vlaamse regering in Brussel. Er werd geprotesteerd tegen de besparingen die minister Vandenbroucke wil doorvoeren en die neerkomen op een vermindering van het personeelsbestand met meer dan 1.000 eenheden. De leraars en andere personeelsleden hielden een bijeenkomst, maar het valt te verwachten dat er meer acties zullen volgen indien de regering haar plannen doorzet. LSP was op de actie vertegenwoordigd met een 40-tal militanten – leraars, andere personeelsleden, studenten, scholieren – die een pamflet verspreid hebben en een 80-tal nummers van ons maandblad verkochten. Hieronder publiceren we enkele foto’s.

VUB: ALS herverkozen bij studentenverkiezingen

Tussen 21 maart en 8 april waren er aan de VUB opnieuw studentenverkiezingen. De kandidaat van de Actief Linkse Studenten, Tim Joosen, werd herverkozen als studentenvertegenwoordiger met 897 stemmen! Daarmee zijn we niet aan ons proefstuk toe: al drie verkiezingen op rij – sinds onze eerste deelname in november 2003 – is ALS verkozen aan de VUB.

“Concurrentiële” universiteiten: afschaffing studiebeurzen, hoger inschrijvingsgeld,…

De Leuvense professor Roger Blanpain is vrij openlijk over de wijze waarop het universitair onderwijs zich moet aanpassen aan de openstelling van de “onderwijsmarkt”. In een opiniestuk pleitte hij onder meer voor het fundamenteel verhogen van het inschrijvingsgeld. Dat die discussie geen losse flodder is van Blanpain, wordt wel erg duidelijk als we zien dat aan de Leuvense unief reeds beslist is om het inschrijvingsgeld voor buitenlandse studenten (van buiten Europa) te vertienvoudigen tot 5.000 euro…

Stop de afbouw van het democratisch onderwijs!

Op 20 april houden de 3 onderwijsbonden een militantenconcentratie voor het ministerie van onderwijs in Brussel. Er wordt gesproken over een prikactie, maar in de realiteit situeert de woede en de frustratie van het lesgevend personeel zich veel dieper. Ondanks de goedkeuring van de CAO eerder dit jaar, wordt de vakbondsleiding erg snel voorbijgestoken door de eigen militanten die tot actie willen overgaan tegen de geplande maatregelen.

KAPITALISME LEIDT TOT CRISIS. Steeds weer overproductie

Op 20 jaar tijd is de waarde van alle goederen en diensten die we in België jaarlijks produceren meer dan verdubbeld (van 106 naar 268 miljard euro). Toch bedraagt het aantal officiële armen nu 13%, tegen 6% 20 jaar geleden. De wachtlijsten voor zorginstellingen en sociale woningen zijn nog nooit zo lang geweest en ook de werkloosheid is, ondanks de belofte van Verhofstadt, erhofstadt, ten opzichte van vorig jaar alweer met meer dan 7% gestegen. Volgens LSP creëert het kapitalisme zelf die tegenstellingen.

Stop softwarepatenten: vecht tegen de aanval op open-source door bedrijven en multinationals!

Innovatie & creativiteit kennen geen grenzen, en zouden ten dienste moeten staan van de menselijke vooruitgang. Dit geldt niet meer in het systeem van vandaag: het neoliberale beleid probeert maatregelen door te voeren waar enkel een kleine groep kapitalisten voordeel bij hebben. Hun winsthonger primeert boven de basisrechten van ieder mens, o.a. het benutten van de technologische verworvenheden en ontwikkelingen van vandaag.