De privatisering van de toekomst. De uitverkoop van ons onderwijs gaat verder.

De staat van de schoolgebouwen in Vlaanderen is erbarmelijk. Er is echter, zo zegt men, geen geld en de Vlaamse regering wil/kan geen geld lenen. De Vlaamse regering zal de bouw en onderhoud van scholen daarom uitbesteden aan private investeerders die wellicht maar al te graag op de rug van de belastingsbetaler in dit gat in de markt zullen springen, als het rendement tenminste hoog genoeg is.

Stop racisme. Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons!

De hetze tegen asielzoekers bereikt nieuwe hoogten. Het Stadsplan Veilig van de Antwerpse coalitie is niets anders dan een grootscheepse jacht op illegale vluchtelingen. Bepaalde wijken worden door de politiediensten huis per huis uitgekamd. Het Vlaams Belang eiste een eerste toepassing van het straatverbod tegen een illegale vluchteling, die zogenaamd de restaurants in de stationsbuurt onveilig maakte. Uiteindelijk bleek dat die man enkel één restaurant viseerde, met name daar waar hij vroeger in het zwart werkte en waar de baas weigerde zijn loon uit te betalen. Vluchtelingen zijn wel goed om de bazen hogere winsten op te leveren, maar eens ze opkomen voor hun rechten worden ze uitgewezen.

Inschrijvingsgeld vertienvoudigd aan KULeuven

Vanaf volgend academiejaar betalen niet EHOR-studenten (EHOR = Europese Hoger Onderwijsruimte = de EU-landen en nog zo’n 15 andere landen) 5000 – in plaats van 505 – euro inschrijvingsgeld aan de KULeuven. Een uitzondering wordt gemaakt voor studenten uit 72 van de armste ontwikkelingslanden ter wereld wiens ‘gemotiveerd verzoek’ aanvaard wordt. Voor studenten die dit jaar reeds aan de KULeuven studeren is de maatregel niet van kracht. Van de 30455 studenten dit academiejaar komen 6,5% uit niet EHOR-landen, waarvan 0.5% uit de vermelde ontwikkelingslanden.

Onderwijs: 2.000 actievoerders voor gebouw Vlaamse regering

Gisteren voerden zo’n 2.000 personeelsleden uit de onderwijssector actie voor het gebouw van de Vlaamse regering in Brussel. Er werd geprotesteerd tegen de besparingen die minister Vandenbroucke wil doorvoeren en die neerkomen op een vermindering van het personeelsbestand met meer dan 1.000 eenheden. De leraars en andere personeelsleden hielden een bijeenkomst, maar het valt te verwachten dat er meer acties zullen volgen indien de regering haar plannen doorzet. LSP was op de actie vertegenwoordigd met een 40-tal militanten – leraars, andere personeelsleden, studenten, scholieren – die een pamflet verspreid hebben en een 80-tal nummers van ons maandblad verkochten. Hieronder publiceren we enkele foto’s.

VUB: ALS herverkozen bij studentenverkiezingen

Tussen 21 maart en 8 april waren er aan de VUB opnieuw studentenverkiezingen. De kandidaat van de Actief Linkse Studenten, Tim Joosen, werd herverkozen als studentenvertegenwoordiger met 897 stemmen! Daarmee zijn we niet aan ons proefstuk toe: al drie verkiezingen op rij – sinds onze eerste deelname in november 2003 – is ALS verkozen aan de VUB.

“Concurrentiële” universiteiten: afschaffing studiebeurzen, hoger inschrijvingsgeld,…

De Leuvense professor Roger Blanpain is vrij openlijk over de wijze waarop het universitair onderwijs zich moet aanpassen aan de openstelling van de “onderwijsmarkt”. In een opiniestuk pleitte hij onder meer voor het fundamenteel verhogen van het inschrijvingsgeld. Dat die discussie geen losse flodder is van Blanpain, wordt wel erg duidelijk als we zien dat aan de Leuvense unief reeds beslist is om het inschrijvingsgeld voor buitenlandse studenten (van buiten Europa) te vertienvoudigen tot 5.000 euro…

Stop de afbouw van het democratisch onderwijs!

Op 20 april houden de 3 onderwijsbonden een militantenconcentratie voor het ministerie van onderwijs in Brussel. Er wordt gesproken over een prikactie, maar in de realiteit situeert de woede en de frustratie van het lesgevend personeel zich veel dieper. Ondanks de goedkeuring van de CAO eerder dit jaar, wordt de vakbondsleiding erg snel voorbijgestoken door de eigen militanten die tot actie willen overgaan tegen de geplande maatregelen.

KAPITALISME LEIDT TOT CRISIS. Steeds weer overproductie

Op 20 jaar tijd is de waarde van alle goederen en diensten die we in België jaarlijks produceren meer dan verdubbeld (van 106 naar 268 miljard euro). Toch bedraagt het aantal officiële armen nu 13%, tegen 6% 20 jaar geleden. De wachtlijsten voor zorginstellingen en sociale woningen zijn nog nooit zo lang geweest en ook de werkloosheid is, ondanks de belofte van Verhofstadt, erhofstadt, ten opzichte van vorig jaar alweer met meer dan 7% gestegen. Volgens LSP creëert het kapitalisme zelf die tegenstellingen.

Stop softwarepatenten: vecht tegen de aanval op open-source door bedrijven en multinationals!

Innovatie & creativiteit kennen geen grenzen, en zouden ten dienste moeten staan van de menselijke vooruitgang. Dit geldt niet meer in het systeem van vandaag: het neoliberale beleid probeert maatregelen door te voeren waar enkel een kleine groep kapitalisten voordeel bij hebben. Hun winsthonger primeert boven de basisrechten van ieder mens, o.a. het benutten van de technologische verworvenheden en ontwikkelingen van vandaag.