Schoonmakers aan ULB staken en winnen!

Sinds maandag voerde het schoonmaakpersoneel van ISS aan de ULB (campus Solbosch) actie voor de uitbetaling van de lonen, beter werkgerief en het stopzetten van de overdadige controles op het werk. Gisteren om 16u heeft de directie van ISS op een reeks punten toegegeven, tot grote opluchting van het personeel.

ULB: schoonmaakpersoneel van ISS in staking

Begin februari publiceerde het feministische magazine Axelle een artikel over de arbeidsvoorwaarden van het schoonmaakpersoneel aan de ULB en de campus Solbosch in het bijzonder. (1) De problemen van het schoonmaakpersoneel vloeien voort uit de onderaanneming die door de universiteit is ingevoerd voor een deel van de diensten.

Standpunt van de Actief Linkse Studenten aan de ULB 

Baas over eigen hoofd! #OntslaMijDanOokMaar

Foto: Liesbeth

Er is heel wat discussie over de beslissing dat ontslag wegens het dragen van een hoofddoek op het werk kan indien dit reeds in het arbeidsreglement stond voor het begin van de discussie die aanleiding geeft tot het ontslag. Terwijl in de praktijk steeds meer werkgevers welwillend staan tegenover personeel met een hoofddoek – sommigen zien er zelfs een commercieel argument in – komt deze beslissing bij veel vrouwen met een migratie-achtergrond terecht over als discriminerend.

Sterke mars tegen seksisme in Gent toont nieuwe beweging voor vrouwenrechten

Het weer zat tegen op de Internationale Vrouwendag. Maar de sfeer in Gent duidelijk niet. Daar waren er 600 aanwezigen op de mars tegen seksisme. Het was meteen de grootste strijdbare optocht op de Internationale Vrouwendag sinds lange tijd. Het wijst op de ontwikkeling van een nieuwe beweging voor vrouwenrechten, net zoals dit in vele andere landen het geval is.

Willekeur van Trump maakt ook bij ons school

Het beleid van de rechtse populist Donald Trump in de VS wordt terecht op de korrel genomen door heel veel mensen in ons land. Waar de gevestigde partijen in zowel Europa als de VS al jarenlang een asociaal beleid voeren waarmee onder meer vluchtelingen en vreemdelingen, maar ook gewone werkenden en uitkeringstrekkers, aangepakt worden, schakelt Trump een versnelling hoger.

Financiering onderwijs: van publieke middelen naar private investeerders en liefdadigheid

Foto: Flickr/alamosbasement

Achteruitgang verkopen als vooruitgang: het is dagelijkse kost voor neoliberale politici. In december 2016 heeft Crevits opnieuw haar duit in het zakje gedaan. Onder het mom van noodzakelijke financiering van het onderwijs stelde ze voor om de fiscale aftrekbaarheid van giften aan scholen uit te breiden. Tegelijk werd een indexsprong voor de werkingsmiddelen voor het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen opgelegd. Deze indexsprong omvat ook de personeelskosten voor onderhoudspersoneel. Wat bespaard wordt op publieke middelen wordt gezocht bij private investeerders en in liefdadigheid.

door Michael, jongerenorganisator van LSP