Willekeur van Trump maakt ook bij ons school

Het beleid van de rechtse populist Donald Trump in de VS wordt terecht op de korrel genomen door heel veel mensen in ons land. Waar de gevestigde partijen in zowel Europa als de VS al jarenlang een asociaal beleid voeren waarmee onder meer vluchtelingen en vreemdelingen, maar ook gewone werkenden en uitkeringstrekkers, aangepakt worden, schakelt Trump een versnelling hoger.

Financiering onderwijs: van publieke middelen naar private investeerders en liefdadigheid

Foto: Flickr/alamosbasement

Achteruitgang verkopen als vooruitgang: het is dagelijkse kost voor neoliberale politici. In december 2016 heeft Crevits opnieuw haar duit in het zakje gedaan. Onder het mom van noodzakelijke financiering van het onderwijs stelde ze voor om de fiscale aftrekbaarheid van giften aan scholen uit te breiden. Tegelijk werd een indexsprong voor de werkingsmiddelen voor het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen opgelegd. Deze indexsprong omvat ook de personeelskosten voor onderhoudspersoneel. Wat bespaard wordt op publieke middelen wordt gezocht bij private investeerders en in liefdadigheid.

door Michael, jongerenorganisator van LSP

#ResistTrump in Gent

AVS maakte een reportage over de actie tegen Trump afgelopen vrijdag in Gent.

Enorme afkeer tegen Trump: acties in ons land

Vrijdagavond waren er in ons land verschillende acties tegen Trump en het rechtse beleid waar hij voor staat. Wij namen daar actief aan deel en organiseerden lokale protestacties tegen Trump, maar ook tegen het systeem. We namen deel aan ‘Lights for Rights’ in Brussel en hielden zelf acties in Leuven, Antwerpen, Gent, Bergen en Luik.