Zomerkamp: het programma

Van 29 juni tot en met 4 juli houden we ons zomerkamp in Bree (Limburg). Schrijf je nu al in en start je zomer met een stevige portie socialisme maar ook ontspanning. Hieronder het programma.

Extreemrechts surft op de golven van rechtspopulisme

Foto: Jean-Marie Versyp

Dat de neoliberale regering zich inspireert op wat extreemrechts naar voren bracht in de jaren ‘90 is een publiek geheim. Het 70-puntenplan van wat toen nog het Vlaams Blok was, werd sinds het begin van deze eeuw vrijwel integraal opgenomen in onze huidige wetgeving. Het politieke debat gaat vandaag niet over wat er nodig is om mensen uit de armoede te halen, om penibele arbeids- en levensomstandigheden aan te pakken en nog minder over hoe een kleine elite aan de haal gaat met het overgrote deel van de rijkdom. Liever hebben onze politici het over “gesloten grenzen” en “terreurdreiging” zonder met één woord te reppen over de economische oorzaken van de vluchtelingenstromen, over de oorlog in Syrië of over de stijgende kloof tussen arm en rijk.

Artikel door Sander (Gent) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Mars tegen racisme. “Stop racisme, stop seksisme: één strijd. Internationale solidariteit.”

Foto: Jean-Marie Versyp

Gisteren trok een levendige mars tegen racisme door de straten van Gent. Amper twee weken na de grote mars tegen seksisme volgde een nieuwe belangrijke actie. Extreemrechts kwam immers op straat voor apartheid: van de 18.000 doden die jaarlijks vallen onder het geweld in Zuid-Afrika herdacht extreemrechts de 70 blanke boeren. Enkel de blanke slachtoffers zijn van tel. “Uiteraard zijn we meer begaan met blanke Afrikanen,” stelde een NSV-verantwoordelijke in studentenblad Veto. Een strijdbare betoging tegen racisme was noodzakelijk.

Nieuw Rechts. Een analyse van de opmars van reactionair rechts

Het boek ‘Nieuw Rechts’ sluit naadloos aan bij het vorige boek van Ico Maly waarin hij de ideologische basis van N-VA onderzocht (zie onze bespreking). In dit boek bestudeert Maly de ontwikkeling van nieuw rechts, van de meme-oorlog in de verkiezingscampagne voor Trump tot de pogingen om ook in het reële leven – blijkbaar ‘meat life’ genoemd – een kracht uit te bouwen.

Door Geert Cool

Leerlingen in actie tegen seksisme: ‘My Body My Choice’!

Het was een opmerkelijke reportage op de lokale televisie AVS op 29 januari: een 50-tal leerlingen van St Lucas in Gent voerden actie voor de schoolpoort met eisen om seksisme bespreekbaar te maken op school en een reeks maatregelen hierrond af te dwingen. De actie werd opgezet door scholieren die zich met de campagne ROSA organiseren. We spraken hierover met Mai, een van de voortrekkers van ROSA op St Lucas.

Interview uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

ROSA maakt van 8 maart een strijdbare internationale vrouwendag

Foto: Jean-Marie Versyp

8 maart wordt wereldwijd terug een dag van strijd voor vrouwenrechten. Opmerkelijk dit jaar waren de massale acties in Spanje die mee op gang getrokken werden met jongerenbetogingen. Daarover binnenkort meer op deze site. In ons land voerde de campagne ROSA een intensieve campagne om na de geslaagde Mars tegen Seksisme vorig jaar in Gent met 600 aanwezigen ook in andere steden gelijkaardige initiatieven te nemen. Het zorgde voor een forse toename van het aantal betogers: in Gent verdubbelde het aantal aanwezigen tot 1.200. Daarnaast waren er betogingen in Brussel met een 500-tal aanwezigen gevolgd door een actie van Wereldvrouwenmars met eveneens 500 aanwezigen, Antwerpen en Luik elk met een 200-tal betogers en we namen ook deel aan de mars in Leuven waar er een 100-tal mensen op straat kwamen.

Historische actiedag tegen geweld op vrouwen in Spanje

De Spaanse actiedag tegen geweld op vrouwen en tegen seksisme was een overweldigend succes. Miljoenen mensen namen deel aan de stakingsoproep. Er kwamen  honderdduizenden mensen op straat in massale betogingen. De actiedag werd op gang getrokken door jongerenprotest met een stakingsoproep van de Sindicato de Estudiantes (Studentenvakbond) en Libres y Combativas (Vrij en strijdbaar, een socialistische feministische campagne).

Extreemrechtse jongeren gaan over tot fysieke intimidatie tegen actie voor mensenrechten…

Geweld door Schild & Vrienden, groep mee opgezet door Jong N-VA’ers. Reageert N-VA tegen politiek geweld door eigen jongeren?

Foto: Jean-Marie

Op zaterdag 3 maart voerden onder andere Belmundo en Vluchtelingenwerk Vlaanderen een actie aan het Gentse Gravensteen met de eis om de mensenrechten te respecteren. Ze hielden drie keer een ludieke bestorming van het fort, dat voor de gelegenheid Fort Europa moest voorstellen en was behangen met spandoeken. Mensenrechten zijn blijkbaar een doorn in het oog voor Schild & Vrienden en leden van KVHV, NSV! en Jong N-VA. Zij intimideerden actievoerders, dreigden met geweld en vernielden materiaal. Na eensgezinde tegenstand van de aanwezige actievoerders maakten ze zich uit de voeten.

Black Panther. Als strijd de realiteit en de fictie verandert…

Het succes van de laatste film uit de reeks Marvel/Disney is onder meer te wijten aan het feit dat er wordt verwezen naar de Black Panthers. Black Panther is in de film een zwarte superheld omringd door zwarte vrouwelijke helden. Na de jaren onder Obama waarin er ook de opkomst was van de beweging ‘Black Lives Matter’ tegen racistisch politiegeweld, hebben we nu het tijdperk onder Trump met Alt Right dat de klok wil terugdraaien. Deze film werpt dan ook enkele politieke kwesties op.

Door Alain (Namen)

8 maart 2018: een dag van strijd!

8 maart is de internationale vrouwendag. Op 8 maart 1908 gingen vrouwelijke arbeiders uit de kleding- en textielindustrie in New York in staking voor een 8-urendag, betere arbeidsomstandigheden en stemrecht. De socialistische beweging in Europa organiseerde op initiatief van voortrekkers als Clara Zetkin een internationale actiedag voor vrouwenstemrecht. In 1911 werd de Internationale Vrouwendag gevierd in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zwitserland en de Verenigde Staten. De lijst van landen breidde zich uit tot aan de Eerste Wereldoorlog. Op de internationale vrouwendag van 1917 gingen textielarbeidsters in Petrograd in Rusland de straat op. Dit was het startschot van de Februarirevolutie waarmee het tsarisme ten val kwam.