Geslaagde boekvoorstellingen over Duitse Revolutie

Woensdag hielden we in Gent, Brussel en Bergen boekvoorstellingen over de Duitse Revolutie. Wij kijken niet naar de geschiedenis vanuit academische interesse, maar om onze strijd vandaag te versterken. De burgerij zal ons slechts haar versie van de geschiedenis leren, de rol en de discussies in de arbeidersbeweging komen daarin niet voor. Die elementen moeten we zelf aanbrengen en bespreken. Vandaar ons boek over de Duitse Revolutie.

Het thema is minder bekend dan bijvoorbeeld de Russische Revolutie, in de gevestigde media waser weinig aandacht voor. Enkel de 100ste verjaardag van de Wapenstilstand kwam prominent aan bod. Zo was er ruime aandacht voor de viering in Parijs met Macron, Merkel en Trump, vertegenwoordigers van de klasse die de oorlog startte en er alles aan deed om die verder te zetten. Het was de arbeidersklasse die een verderzetting van de oorlog onmogelijk maakte. Dat was één van de elementen die aan bod kwam op de boekvoorstellingen. In Brussel en Gent werd ook ruimer stilgestaan bij de Duitse soldatenraad in Brussel in november 1918.

De meetings waren geslaagd met in Brussel en Gent telkens ruim 30 aanwezigen en in Bergen een 10-tal. Volgende week zijn er boekvoorstellingen in Antwerpen en Luik. Op 11 december volgt Leuven.

Boekvoorstelling in Gent

Linkse studenten onder vuur in China – internationale solidariteit nodig!

Er is een nieuwe golf van repressie op de Chinese universiteiten. De veiligheidsdiensten hebben sinds begin november meer dan tien studentenactivisten opgepakt. Het gaat telkens om mensen verbonden met een solidariteitscampagne voor fabrieksarbeiders in het zuiden van China, waar begin juni een strijd werd opgestart voor de vestiging van een onafhankelijke vakbond. Deze strijd werd gesteund door solidariteitsacties van het Committee for a Workers’ International (CWI) in verschillende landen. Solidariteit met de strijd bij Jasic is echter illegaal.

Door Chinaworker.info

Zonder antikapitalistisch programma is de klimaatbeweging tevergeefs

Nog 12 jaar om een onomkeerbare ecologische ramp te voorkomen

Klimaatbetoging in Oostende in 2016. Foto: MediActivista

Het kapitalisme beslaat slechts 1% van de menselijke geschiedenis. Nochtans zou het die korte maar verwoestende periode kunnen zijn die de planeet vernietigt. In die mate zelfs dat experten, die voorheen spraken over antropoceen om de verantwoordelijkheid van de “menselijke activiteit” in de opwarming van de aarde te definiëren, nu het kapitaloceen beschuldigen. Volgens hen is die semantische wijziging een strategische zet: we moeten nadenken over het einde van het kapitalisme, niet over het einde van de wereld.

Artikel door Sébastien (Luik) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Save our planet from capitalism

Claim the climate – 2 december – Betoging voor het klimaat – 12u00 – Brussel Noordstation

  • Voor democratische controle over natuurlijke rijkdommen
  • Socialistische planning in plaats van kapitalistische chaos

Het lijkt onwezenlijk. De nieuwe studie van het IPCC (het klimaatpanel van de VN) geeft ons nog 12 jaar om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen en de temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken. In realiteit zitten we op koers voor 3°C. Geen wonder dat we klimaatverandering al van dichtbij ervaren. 2018 is opnieuw een jaar van recordtemperaturen, ongeziene droogte en klimaatrampen. Daarbovenop komen het verlies in biodiversiteit, verzuring van de oceanen, plastic soup …

Bijeenkomst ROSA West-Vlaanderen: Eén jaar na #MeToo: hoe verder strijden tegen seksisme?

De #MeToo toonde de harde realiteit aan waarmee dagelijks miljoenen vrouwen wereldwijd geconfronteerd worden en bevestigde daarmee dat seksisme nog steeds alomtegenwoordig is. Tegelijkertijd gaf de #MeToo aan veel vrouwen de moed om hierover te spreken en ertegen te protesteren. Sinds het uitbreken van deze beweging blijven schandalen opduiken, zoals onlangs nog zagen met Jan Fabre of de doofpotpraktijken bij Google.

Oorlog, revolutie, fascisme. Actualiteit van de Duitse Revolutie

Dit jaar is er veel aandacht voor de Eerste Wereldoorlog. De omstandigheden waarin die oorlog ten einde kwam, genieten minder belangstelling. Meer nog: de Duitse Revolutie is amper bekend, terwijl in het proces van revolutie en contrarevolutie in Duitsland de krijtlijnen voor het verdere verloop van de 20e eeuw werden uitgezet. Hebben we er vandaag nog iets aan om terug te kijken naar die revolutie?

25 november – Betoging stop geweld op vrouwen !

Strijd tegen geweld op vrouwen, is ook strijd voor financiële onafhankelijkheid van vrouwen !

De benoeming van de seksistische, racistische en homofobe rechter Kavanaugh, beschuldigd van seksueel geweld, toont aan hoe belangrijk het is om massaal op straat te komen om vrouwenrechten te verdedigen !

Meetings met Rita Harrold van ROSA Ierland over de historische overwinning in het abortusreferendum

In een referendum op 25 mei stemde 2/3e van de Ierse bevolking voor het recht op abortus. Die historische overwinning had een wereldwijde impact op de strijd van vrouwen voor het recht op vrije keuze. Daarnaast kwamen tienduizenden Ieren, in het Noorden zowel als in het Zuiden, op straat onder de slogan “We believe her. We stand with her”. Dat was de reactie op het verkrachtingsproces waarin bekende rugbyspelers betrokken waren, maar waarin uiteindelijk het slachtoffer terecht stond!

Het was geen “stille revolutie”!

Die massale opstanden kwamen er dankzij een strijdbare feministische beweging. De Ierse ROSA-Campagne speelt al gedurende meer dan 5 jaar een centrale rol in de uitbouw van een dergelijke beweging die rust op een militante en actieve basis. Wat waren hun eisen? Wat is de link met de mobilisaties tegen sociale afbraak? Welke lessen kunnen we trekken uit de succesvolle campagne voor het recht op abortus? Volstaat het om de wet aan te passen? Welke strijd staat er nog op de agenda? Dat zijn maar enkele van de vragen waarop Rita zal proberen te antwoorden.

Rita Harold is een een van de coördinatrices van ROSA-Ierland en organiseerde de Bus4Repeal. Die bus reisde door Ierland om abortuspillen uit te delen aan de vrouwen die erom vroegen. De pillen, die inderdaad illegaal zijn in Ierland, zijn vrij verkrijgbaar op het internet, maar ontsnappen aan kwaliteitscontrole en medische opvolging. Ze daagden op die manier de regering uit en wezen op de hypocrisie van de anti-abortuswet. De bus zorgde er bovendien ook voor dat mensen uit alle hoeken van het land betrokken werden in de strijd.

De ROSA campagne roept, net zoals in 2018, op om onze oproep te tekenen en deel te nemen aan de organisatie van marsen tegen seksisme en asociaal beleid op 8 maart 2019, internationale dag voor de strijd voor vrouwenrechten!

Jongerenmeetings deze week trekken heel wat aanwezigen

Deze week hielden we met de Actief Linkse Studenten meetings in Bergen, Luik en Gent. In de eerste twee gevallen ging het om een startmeeting over onze strijd tegen het kapitalisme en het socialistisch alternatief erop. Opvallend: op beide meetings waren er heel veel nieuwe gezichten. In Bergen waren we met 25 en in Luik met 30. Donderdag was er in Gent een goed bijgewoonde meeting over het kolonialisme in Congo. Het werd een levendig debat met twee sterke sprekers (auteur Ludo Dewitte en LSP-militant Alain) en een kritisch publiek van een kleine 40 mensen.

Meeting in Gent

Meeting in Luik

Racisme, seksisme en homofobie verdwijnen niet zonder strijd

Op de sociale puinhopen van deze besparingsregering die niet aarzelt om verdeeldheid te zaaien, vinden extremistische groepjes een groter zelfvertrouwen. Haatgroepen als Schild & Vrienden die hoog oplopen met Hitler en de holocaust, vrouwen zien als broedmachines en schoonmaakslaven, minderheden willen ‘opkuisen’, … hebben het gevoel dat ze onder deze regering groen licht krijgen om brutaler en gewelddadiger naar buiten te komen. Daarbij wordt niet toevallig vaak verwezen naar de walgelijke retoriek van Theo ‘Trump’ Francken.

Artikel door Sander (Dendermonde) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’