Klimaatacties kennen verdere internationale uitbreiding: verslag uit Duitsland

Vorige week waren er ook de eerste grote schoolstakingen in onder meer Duitsland en Zwitserland. In Duitsland was er een oproep tot actie in meer dan 50 steden. Afgelopen vrijdag werd geprotesteerd onder de noemer ‘Fridays for Future.’ Ook dit protest haalt inspiratie bij de oproep van Greta Thunberg en sluit aan bij een groeiend besef dat er dringend iets moet gebeuren. Hieronder een verslag uit een van de Duitse steden waar geprotesteerd werd: Mainz. Het verslag is van de hand van Max Klinkner, lid van onze Duitse zusterorganisatie en woordvoerder van linksjugend[’solid] in Rheinland-Pfalz.

Waarom studeren voor een verwoeste toekomst?

Meer dan 14.000 scholieren spijbelen en betogen voor het klimaat

We waren met een veelvoud in vergelijking met vorige week, ondanks het gure weer. Deze schoolstaking voor het klimaat was een voorlopig hoogtepunt van de beweging van scholieren voor het klimaat, maar het moet vooral ook een stap zijn in de verdere uitbouw van de beweging. Want de scholieren waren vastberaden: dit is pas het begin! 

“Het mag niet alleen bij scholieren blijven, we willen werkenden mee op straat krijgen”

Mai op de lancering van campagne ROSA (maart 2017)

Dewereldmorgen.be brengt een interview met Mai, een van de voortrekkers van de Actief Linkse Scholieren in Gent. “De wereld raakt helemaal verpieterd. Jaar na jaar wordt er een symbolisch klimaatakkoord geschreven, maar het blijft bij praten. Dat zorgt voor een enorm gevoel van machteloosheid. Ik ben naar de klimaatmars op 2 december 2018 in Brussel geweest, die was gigantisch. Maar de manier waarop de Belgische regering er tijdens de klimaattop in Katowice op heeft gereageerd, toont aan dat we niet kunnen wachten op de politieke verantwoordelijken, maar dat we zelf, collectief, een beweging van onderuit zullen moeten opbouwen, zodat we niet machteloos blijven. Zodat we onze frustraties in daden kunnen omzetten, want het is broodnodig.”

Lees het interview met Mai op dewereldmorgen.be 

‘Sois jeune’ en zwijg niet

Leerkracht en oud-ALS’er Mathias stond vandaag in De Standaard met een opiniestuk. Hij trok samen met 300 leerlingen van zijn school naar de klimaatactie vorige donderdag. Hij schrijft onder meer: “‘System change, not climate change’, las ik op een van de talrijke borden. Een scholier overhandigde mij een flyer die verwees naar het Carbon Majors Report waarin honderd bedrijven verantwoordelijk worden gesteld voor 71 procent van de wereldwijde uitstoot. Hoelang denken we deze jongens en meisjes nog wijs te kunnen maken dat alleen wat minder waterverbruik, een extra fietstocht of een gedoofde lamp het fundamentele verschil zal maken?

“We hoeven ons geen zorgen te ­maken over de gemiste lesuren van deze bosbrossers. Ze leren elke minuut bij wat vrijheid en verantwoordelijkheid inhouden. Hoe je cynisme kunt bestrijden met collectief engagement. Hoe je zonder stemrecht toch het debat kunt sturen. Hoe krachtig een positief en opbouwend verhaal is. ‘Donderdag voelden we hoop en macht, meneer’, vertelden enkele leerlingen in de les. Weinig andere weekends bekeken de leerlingen zo kritisch de media, deelden ze zoveel krantenartikels of debatteerden ze zo duchtig. We maken ons beter zorgen over een veelvoud aan gemiste lesuren als de schoolbus opnieuw te laat komt vanwege file-­ellende. Of het verhoogde risico op astma, aller­gieën, longinfecties, hart- en vaatziekten en concentratieproblemen door fijn stof op de speelplaats.

“In plaats van onze jongeren te betuttelen zouden we ons beter door hun moed en daadkracht laten inspireren. Ik ben alvast trots dat de schooldirectie door het initiatief van onze scholieren alle leerlingen, leerkrachten, personeel en ouders oproept om samen massaal aanwezig te zijn op de klimaatmars van 27 januari. Er is ook voor ons volwassenen hoop. We hebben dus toch een generatie voortgebracht die de klimaatzaak wél serieus neemt. Ik laat me elke donderdag alvast door hen inspireren.”

Fantastisch scholierenprotest: jongeren beginnen strijd voor planeet en toekomst!

Deze morgen stroomden honderden voornamelijk Nederlandstalige scholieren toe aan het Centraal Station in Brussel. Het enthousiasme en de vastberadenheid waren bijzonder groot. De jongeren riepen slogans, waarna de ongeveer 2.000 aanwezigen in betoging vertrokken en nog honderden extra jongeren onderweg meetrokken. Het totaal aantal betogers liep op tot wellicht 3.500! De slogans op de tientallen zelfgemaakte borden gaven uitdrukking aan een gevoel van dringendheid: “Zonder klimaat, geen toekomst”, “Vechten voor onze toekomst”, “There is no planet B”, … We zullen inderdaad moeten strijden voor onze toekomst! In dit systeem tellen enkel de winsten op korte termijn, een logica die regelrecht ingaat tegen de belangen van gewone werkenden, jongeren en onze planeet.

Our climate, not their business

De klimaatproblematiek is zicht-baarder dan ooit. Veel mensen proberen zelf hun gedrag te veranderen. Maar hoe veel impact heeft dat? Sinds 1988 zijn de 100 meest vervuilende bedrijven verantwoordelijk voor 71% van de uitstoot van broeikasgassen. Welke maatregelen treffen zij? Hoe kunnen wij de strijd aangaan voor onze toekomst?