27/01. ‘Save the planet from capitalism’

De Actief Linkse Studenten verwelkomen de oproep voor een nieuwe klimaatmars op 27 januari, twee maanden na de historische klimaatmars van 100.000 op 2 december. Onze regering heeft de de ongerustheid en woede van jongeren, werkenden, vakbonden en activisten simpelweg genegeerd. Zelfs de symbolische “high ambition coalition” van Katowice hebben ze niet getekend. In de woorden van de Zweedse scholiere Greta Thunberg: ze ontnemen ons onze toekomst, terwijl we erop staan te kijken. Een nieuwe massabetoging zal tonen dat het menens is.

Historische klimaatmars in Brussel: tienduizenden in actie voor toekomst van onze planeet!

De ongerustheid en de woede onder de bevolking groeit. De toekomst van de onze planeet wordt namelijk op het spel gezet. Het IPCC-rapport geeft ons nog 12 jaar om een onomkeerbare ecologische ramp te vermijden. Toch lijkt het politieke establishment de ernst niet te vatten. De opkomst voor de historische klimaatmars in Brussel geeft aan hoe een groeiende laag van de bevolking dit niet langer neemt.

Dossier: marxisme en ecologie

Ten onrechte wordt vaak gezegd dat het marxisme niet bezorgd is om het milieu of nog dat marxisten enkel kijken naar economische groei als antwoord op armoede en behoeften. Dit is niet correct. Op basis van de werken van Marx en Engels, maar ook de ervaring van de eerste jaren van de Russische revolutie, brengt Per-Ake Westerlund in dit dossier uit onze archieven een antwoord op deze vooroordelen.

Grote betoging tegen geweld op vrouwen

25 november is de internationale dag van protest tegen geweld op vrouwen. Dit jaar werd opnieuw betoogd in verschillende landen, waaronder België. De betoging was groter dan vorig jaar met duizenden aanwezigen. Campagne ROSA riep actief op tot deelname en vormde een strijdbaar blok op de betoging.

Geslaagde boekvoorstellingen over Duitse Revolutie

Woensdag hielden we in Gent, Brussel en Bergen boekvoorstellingen over de Duitse Revolutie. Wij kijken niet naar de geschiedenis vanuit academische interesse, maar om onze strijd vandaag te versterken. De burgerij zal ons slechts haar versie van de geschiedenis leren, de rol en de discussies in de arbeidersbeweging komen daarin niet voor. Die elementen moeten we zelf aanbrengen en bespreken. Vandaar ons boek over de Duitse Revolutie.

Het thema is minder bekend dan bijvoorbeeld de Russische Revolutie, in de gevestigde media waser weinig aandacht voor. Enkel de 100ste verjaardag van de Wapenstilstand kwam prominent aan bod. Zo was er ruime aandacht voor de viering in Parijs met Macron, Merkel en Trump, vertegenwoordigers van de klasse die de oorlog startte en er alles aan deed om die verder te zetten. Het was de arbeidersklasse die een verderzetting van de oorlog onmogelijk maakte. Dat was één van de elementen die aan bod kwam op de boekvoorstellingen. In Brussel en Gent werd ook ruimer stilgestaan bij de Duitse soldatenraad in Brussel in november 1918.

De meetings waren geslaagd met in Brussel en Gent telkens ruim 30 aanwezigen en in Bergen een 10-tal. Volgende week zijn er boekvoorstellingen in Antwerpen en Luik. Op 11 december volgt Leuven.

Boekvoorstelling in Gent

Linkse studenten onder vuur in China – internationale solidariteit nodig!

Er is een nieuwe golf van repressie op de Chinese universiteiten. De veiligheidsdiensten hebben sinds begin november meer dan tien studentenactivisten opgepakt. Het gaat telkens om mensen verbonden met een solidariteitscampagne voor fabrieksarbeiders in het zuiden van China, waar begin juni een strijd werd opgestart voor de vestiging van een onafhankelijke vakbond. Deze strijd werd gesteund door solidariteitsacties van het Committee for a Workers’ International (CWI) in verschillende landen. Solidariteit met de strijd bij Jasic is echter illegaal.

Door Chinaworker.info

Zonder antikapitalistisch programma is de klimaatbeweging tevergeefs

Nog 12 jaar om een onomkeerbare ecologische ramp te voorkomen

Klimaatbetoging in Oostende in 2016. Foto: MediActivista

Het kapitalisme beslaat slechts 1% van de menselijke geschiedenis. Nochtans zou het die korte maar verwoestende periode kunnen zijn die de planeet vernietigt. In die mate zelfs dat experten, die voorheen spraken over antropoceen om de verantwoordelijkheid van de “menselijke activiteit” in de opwarming van de aarde te definiëren, nu het kapitaloceen beschuldigen. Volgens hen is die semantische wijziging een strategische zet: we moeten nadenken over het einde van het kapitalisme, niet over het einde van de wereld.

Artikel door Sébastien (Luik) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Save our planet from capitalism

Claim the climate – 2 december – Betoging voor het klimaat – 12u00 – Brussel Noordstation

  • Voor democratische controle over natuurlijke rijkdommen
  • Socialistische planning in plaats van kapitalistische chaos

Het lijkt onwezenlijk. De nieuwe studie van het IPCC (het klimaatpanel van de VN) geeft ons nog 12 jaar om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen en de temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken. In realiteit zitten we op koers voor 3°C. Geen wonder dat we klimaatverandering al van dichtbij ervaren. 2018 is opnieuw een jaar van recordtemperaturen, ongeziene droogte en klimaatrampen. Daarbovenop komen het verlies in biodiversiteit, verzuring van de oceanen, plastic soup …

Bijeenkomst ROSA West-Vlaanderen: Eén jaar na #MeToo: hoe verder strijden tegen seksisme?

De #MeToo toonde de harde realiteit aan waarmee dagelijks miljoenen vrouwen wereldwijd geconfronteerd worden en bevestigde daarmee dat seksisme nog steeds alomtegenwoordig is. Tegelijkertijd gaf de #MeToo aan veel vrouwen de moed om hierover te spreken en ertegen te protesteren. Sinds het uitbreken van deze beweging blijven schandalen opduiken, zoals onlangs nog zagen met Jan Fabre of de doofpotpraktijken bij Google.

Oorlog, revolutie, fascisme. Actualiteit van de Duitse Revolutie

Dit jaar is er veel aandacht voor de Eerste Wereldoorlog. De omstandigheden waarin die oorlog ten einde kwam, genieten minder belangstelling. Meer nog: de Duitse Revolutie is amper bekend, terwijl in het proces van revolutie en contrarevolutie in Duitsland de krijtlijnen voor het verdere verloop van de 20e eeuw werden uitgezet. Hebben we er vandaag nog iets aan om terug te kijken naar die revolutie?