Onze toekomst op deze planeet vereist system change!

Amper twee maanden na de historische klimaatmars van 2 december 2018 was de klimaatmars van 27 januari een nieuw hoogtepunt in de strijd voor een leefbare planeet. Een doorslaggevende factor in de mobilisatie naar 27 januari was de spontane uitbarsting van scholieren die voorheen al drie donderdagen op rij met duizenden op straat kwamen. Hun stakingsacties hebben op een indrukwekkende manier de urgentie van de klimaatzaak kracht bijgezet en het maatschappelijk debat gestimuleerd. Het is een kreet voor radicale verandering en de jongeren hebben begrepen dat die niet zal komen door op de schoolbanken te blijven zitten.

Klimaatprotest zet door

Het klimaatprotest houdt aan. Op donderdag 7 februarir werd opnieuw in verschillende steden betoogd. De grootste betoging was in Leuven waar de politie sprak over 10.000 aanwezigen. In Kortrijk waren er een duizendtal betogers, in Brussel 5.000, in Luik 500. Het protest slaat ook over naar Nederland waar vandaag op een eerste actiedag in Den Haag naar schatting 30.000 jongeren bijeenkwamen! Volgende week is er een betoging in Brussel.

Internationale vrouwendag (8 maart): in actie tegen seksisme

Seksisme heeft een nefast effect op jongeren. Discriminatie van vrouwen is vandaag vaak ‘subtieler’ dan in het verleden. Er is immers een theoretisch kader van wettelijke gelijkheid.

De schoonheidsidealen en victim blaming van wie slachtoffer is van pesterijen of verkrachting, zijn echter uitdrukkingen van hardnekkige vooroordelen en van bewuste onduidelijkheid over wat instemming betekent. Dit wordt versterkt door studentenfolklore, reclame op de campussen, … die onderdeel vormen van een ‘verkrachtingscultuur’.

Jongeren studeren in ondergefinancierde scholen en universiteiten. Ze leven in een samenleving waar de sociale sector (jeugdwerking, zorg, …) aftakelt. Tijdens de puberteit is er hierdoor minder toegang tot psycho-medische begeleiding. Voor inclusieve seksuele opvoeding die verder gaat dan biologie zijn er evenmin middelen. Laat staan dat er toegang is tot gratis en goede voorbehoedsmiddelen.

Op school wordt vaak toegezien op de kledij van jongeren, in het bijzonder van meisjes. Dat wordt gecontroleerd onder het mom dat je later op de werkvloer ook niet zomaar draagt wat je wil. Begrijp: op de werkvloer behoor je toe aan je baas, hij betaalt je immers en beslist bijgevolg over wat je al dan niet mag dragen. Deze samenleving geeft vaak een bepaalde connotatie aan kledij, zelfs indien aangetoond is dat het niet klopt: kledij spreekt immers niet. Nochtans werd in Ierland een verdachte in een verkrachtingszaak vrijgesproken omdat de jonge vrouw die verkracht werd een string droeg. Helaas is dit geen alleenstaand geval. Honderden jongeren protesteerden na deze uitspraak. Ze deden dit onder de slogan ‘This is not consent’.

Een socialistische benadering is noodzakelijk om seksisme te bestrijden. Een forse toename van de publieke middelen voor onderwijs en openbare diensten is noodzakelijk. Samen met de economische onafhankelijkheid van vrouwen kan dit ervoor zorgen dat we een einde maken aan seksisme, onderdrukking en uitbuiting!

Massabeweging voor klimaat leidt tot ontslag van Schauvliege

Het is mogelijk om met aangehouden protest ministers weg te krijgen. Dat heeft het jongerenprotest aangetoond: na twee maanden van klimaatbetogingen moet Joke Schauvliege (CD&V) ontslag nemen. Een poging om het protest af te doen als een complot was een brug te ver. Eerdere misstappen van de minister werden nog toegedekt, maar tijdens een massabeweging is dat veel moeilijker.

Door Kenzo (Gent)

Wederom succesvolle scholierenstaking voor klimaat. Nu het jonge enthousiasme koppelen aan slagkracht werkenden!

Vandaag vond de vierde klimaatstaking van scholieren plaats. De politie telde 12.500 scholieren in Brussel en 15.000 scholieren in Luik. Naar ons aanvoelen waren er meer scholieren in Brussel: de politie telt wel vaker te weinig. Op de klimaatbetoging zondag 27 januari telde ze 70.000 betogers, terwijl we wellicht met 100.000 waren.

Verslag door Kenzo (Gent)

Opnieuw massabetoging voor klimaat – en dit is nog maar het begin!

Het weer was guur, de sfeer echter niet. Ondanks regen waren we met massaal veel vandaag! Het cijfer van de politie (70.000) lag net boven dat van 2 december (65.000). Die cijfers zijn gewoontegetrouw een onderschatting. Wellicht waren we opnieuw met 100.000, voor de tweede keer op twee maanden tijd. Het was een blijk van de erg brede solidariteit met de jonge klimaatactivisten die al drie keer op donderdagen betoogden. Tegelijk is het uiting van het feit dat het gevoel van urgentie niet beperkt is tot jongeren.

Het is het systeem dat we moeten veranderen!

Klimaatverandering en ecologische crisis zijn niet te bestrijden met individuele inspanningen. De grote vervuilers, de multinationals, vinden hun winsten namelijk belangrijker dan onze toekomst. Dat blijkt uit de rapporten van onder meer het IPCC. Het is de kapitalistische klasse die controleert hoe en wat er geproduceerd wordt, die de hefbomen in handen heeft en hun enige drijfveer is winstmaximalisatie. Daarvoor putten ze alle bronnen van rijkdom uit: de werkende bevolking en de natuur! Het gevolg is dat 100 multinationals sinds 1988 71% van de broeikasgassen op hun conto hebben staan!

Klimaattop in Katowice: gebakken lucht

Het rapport van het IPCC maakte nog maar eens duidelijk dat radicale actie nodig is. Zelfs een temperatuurstijging van 1,5°C zou extreem weer doen toenemen, voedselschaarste in bepaalde werelddelen verergeren en klimaatvluchtelingen creëren. Eilandstaten worden bedreigd en globale waterschade door overstromingen zal letterlijk miljarden kosten. Dit is pijnlijk genoeg nog een optimistisch scenario. Onveranderd zal het huidige klimaatbeleid leiden tot een temperatuurstijging van ongeveer 3°C. De mensheid wordt geconfronteerd met een existentiële bedreiging.

Artikel door Stef (Antwerpen) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Jongerenrevolte voor klimaat

Donderdag 24 januari vond de tot nu toe grootste klimaatbetoging plaats sinds de oproep van scholier Anuna De Wever om elke donderdag een klimaatstaking te houden en naar Brussel te gaan. De eerste donderdag waren er 3000 scholieren aanwezig, de week erna 14.000 scholieren om vervolgens een week later met 35.000 in Brussel te staan tegen de asociale regering.

Verslag van de betoging door Kenzo (Gent)

Klimaatprotest in Zweden. “Hier heb ik het gevoel dat ik nodig ben”

“We zitten allemaal vast in het systeem: werken, slapen, sterven. In de schoolstaking is het anders: hier heb ik het gevoel dat ik nodig ben.”

Deze woorden komen van één van de 15-jarige demonstranten voor het parlement in Stockholm. Voor de 21ste vrijdag op rij wordt daar geprotesteerd voor het klimaat. De schoolstaking is verspreid naar minstens 17 landen. Greta Thunberg, die de beweging begon in de aanloop naar de parlementsverkiezingen afgelopen najaar in Zweden, werd een wereldwijd symbool van een nieuwe en meer radicale klimaatbeweging.

Artikel door Jonas Brännberg, gemeenteraadslid van Rättvisepartiet Socialisterna in Lulea (Zweden)